တိန္ခ်ီးေရကန္၏ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲကို ကာကြယ္ရန္ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ငါးသားေပါက္မ်ားခ်ခဲ့

2020-11-17 15:20 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

139493938_16046239298551n

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့) ယခုရက္မ်ားတြင္ ကူမင္းတိန္ခ်ီးေရကန္ေဘး၌ ငါးသားေပါက္မ်ားခ်ျခင္း လႈပ္ရွားမႈကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ဒီဇင္ဘာလ လကုန္မတုိင္မီ Hypophthalmichthys molitrix ႏွင့္ Hypophthalmichthys nobilis စုစုေပါင္း ၁၀၅၂ တန္ႏွင့္ Carassius auratus အေကာင္ ၉၄၃ ေသာင္းကို ခ်ၿပီးေျမာက္ရန္ စီမံကိန္းခ်ပါသည္။ ၎၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ တရားနည္းလမ္းက်စြာ ငါးသားေပါက္မ်ားခ်ၿပီး မ်ဳိးပြားေစျခင္းအားျဖင့္ တိန္ခ်ီးေရကန္၏ ငါးစာပစၥည္းမ်ားကို အသုံးျပဳရန္တြန္းအားေပး၍ အေရ ေကာင္းမြန္စြာ လွည့္ပတ္ေစရန္ စြမ္းေဆာင္ေပး၍ ဇီဝပတ္ဝန္းက်င္ ညီမွ်မႈကို ထိန္းသိမ္း၍ တိန္ခ်ီးရွိ ေရေနျပင္မ်ားႏွင့္ ေရေနသတၱဝါမ်ား၏ ဇီဝမ်ဳိးစုံမ်ိဳးကြဲသည္ အဆက္မျပတ္ ျပန္ေကာင္းလာေစရန္ ကူညီပံ့ပုိးပါသည္။

139493938_16046239299681n

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္