ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ေဆာင္းခ်ဥ္းရာသီ၏ ရသ

2020-11-17 14:31 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

698842

698843

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့) ေဆာင္းခ်ဥ္းရာသီသည္ အေရာင္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၿပီး သီးထြက္မ်ားေသာ ရာသီ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္းခ်ဥ္းရာသီထဲမွ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္လည္း အလြန္လွပပါသည္။ ၿမိဳ႕ထဲ၌ နီေသာ ေမမယ္႐ြက္မ်ားႏွင့္ ဝါေသာ ဂ်င္ဂို႐ြက္မ်ားသည္ အလွဆုံးေသာ ႐ႈခင္း ျဖစ္လာပါသည္။ ေပါင္ဆန႔္လမ္း၊ ခ်ီေရွာင္လမ္းႏွင့္ ေႁခြဟူဥယ်ဥ္တုိ႔၌ ဂ်င္ဂို႐ြက္မ်ားသည္ အဝါေရာင္ ျဖစ္လာ၍ ခရီးသည္မ်ားအား ဤေနရာမ်ားသို႔ ဆြဲေဆာင္လာပါသည္။ ၿမိဳ႕ပ၌ ေရႊဝါေသာ စပါးစိုက္ခင္း တစ္ကြက္ကြက္သည္ အလွဆုံးေသာ သီးထြက္မ်ားေသာ ႐ႈခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္