ဆုိင္ေဘးရီးယားမွလာသည့္ Larus ridibundus မ်ားသည္ အယ္ဟုိင္ေရကန္ေဘးနားတြင္ ေနပူစာလံႈေန

2020-11-13 15:28 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) နံနက္ခင္းတြင္ အယ္ဟုိင္ဥယ်ာဥ္ထဲ၌ Larus ridibundus မ်ားသည္ အျပာေရာင္ပင္လယ္ေက်ာက္ပြင့္မ်ား ျပဳျပင္သည့္ ေရေပၚအတပ္အဆင္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ ေနပူစာလံႈေနသည္ကုိ ၾကည့္ႏုိင္လ်က္ရွိသည္။ ေရေပၚတြင္ တန္းစီၿပီး ေကြ႕သီးေကြ႕ေကာက္ေသာ လုိင္းရွည္ျဖစ္လာ၍ ခန႔္ညားထယ္ဝါလွပါသည္။

667502_670x670

တစ္ႏွစ္ေဆာင္းရာသီတြင္ Larus ridibundus မ်ားသည္ ခ်ိန္းဆုိထားသည့္အခ်ိန္ အရ ေရာက္ရွိလာ၍ သူတုိ႔သည္ ပ်ံသန္းခုန္လႊားသည့္ အကြာအေဝး ကီလုိမီတာ ၆ ေထာင္ ရွိၿပီး ေအးခ်မ္းေသာ ဆုိင္ေဘးရီးယားမွ ေႏြးေထြးေသာ တာ့လီၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္လာ၍ အယ္ဟုိင္ေရကန္အေပၚမွ ေကာင္းကင္ယံတြင္ ပ်ံဝဲၿပီး တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျဖစ္သည့္ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေျမာက္ လ်က္ရွိသည္။

 667503_670x670

ဤႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလဆန္းတြင္ Larus ridibundus မ်ားသည္ ခ်ိန္းဆုိထားသည့္အခ်ိန္ အရ ထပ္မံ ေရာက္ရွိလာပါၿပီ။ သူတုိ႔သည္ ပ်ံသန္းလုိက္ က်ဆင္းလုိက္ႏွင့္၊ ၾကည္ျပာေရာင္ ျဖစ္သည့္ အယ္ဟုိင္ေရကန္ မ်က္ႏွာျပင္ကုိ သက္ဝင္အားရွိသည့္ အေရာင္ ထည့္သြင္းေပးပါသည္။ အေကာင္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ Larus ridibundus မ်ားသည္ စုစည္းထားသည့္ အယ္ဟုိင္ေရွာင္ဖူေထာ္သည္လည္း လူေတြ ႏွစ္သက္ေသာ Larus ridibundus မ်ား ႐ႈစားသည့္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ ျဖစ္လာ၍ ေန႔တုိင္း မ်ားျပားေသာ ခရီးသည္မ်ားသည္ Larus ridibundus မ်ား ႐ႈစားရန္ လာပါသည္။

667505_670x670

Larus ridibundus မ်ားသည္ ေဝးလံေသာေနရာမွ ပ်ံသန္းလာ၍ အယ္ဟုိင္ေရကန္ ေဘးနားတြင္ ေႏြးေထြးေသာ ေဆာင္းရာသီတစ္ခု ကူးၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ပ်ံသန္း၍ ေဆာင္းရာသီး၏ ဆက္စာတမန္လုပ္ၿပီး လာလွ်င္ ေဆာင္းရာသီ က်ေရာက္သည္အား သေဘာေဆာင္ လ်က္ရွိသည္။

 

 

 

 

အယ္ဒီတာ: မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္