ယူနန္ျပည္နယ္ ပင္ခြၽမ္ခ႐ိုင္မွ စပ်စ္သီးစိုက္စခန္းထဲ၌ စပ်စ္သီးမ်ားကို ဆြတ္ခူးရန္ အလုပ္ရႈေန

2020-11-13 10:03 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

139473237_16039321231831n

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) ေဆာင္းခ်ဥ္းရာသီ ေႏွာင္းကာလတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ တာ့လီ ပိုင္လူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပည္နယ္ခြဲ ပင္ခြၽမ္ခ႐ိုင္မွ ေစ်းတြင္ေရာင္းခ်ေနသည့္ လတ္ဆတ္ေသာ စပ်စ္သီးမ်ားသည္ ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မလိုဘဲ။ သို႔ရာတြင္ က်ီဇူစန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ပိုင္တမ့္ဖ်င္ ညစ္ညမ္းမဲ့ ၾသဂဲနစ္ နည္းပညာျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ စံျပအေျခခံစခန္းထဲမွ စပ်စ္သီးမ်ားသည္ တစ္ခိုင္ၿပီးတစ္ခိုင္ ရင့္မွည့္လာၿပီး ဆြတ္ခူးခ်ိန္သို႔ ဝင္ေရာက္ပါၿပီ၊ ၾကည္လင္ေသာ စပ်စ္သီး တစ္ခိုင္ခိုင္သည္ သစ္ကိုင္းေပၚတြင္ အမ်ားအျပားသီးေန၍ သီးထြက္ေကာင္းေသာ အေျခအေနသည္ ေပၚလြင္လာပါသည္။

139473237_16039321232381n

139473237_16039321232931n

139473237_16039321233491n

139473237_16039321233971n

139473237_16039321234451n

139473237_16039321234971n

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္