အန္နင္ၿမိဳ႕၏ ေဆာင္းခ်ဥ္းရာသီထဲမွ အေျခအေနမ်ားသည္ ခရီးသည္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္

2020-11-13 09:55 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

00302700223_84b234cd

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) ေဆာင္းခ်ဥ္းရာသီတြင္ ကူမင္းအန္နင္ၿမိဳ႕သို႔ ဝင္ေရာက္လွ်င္ ေရပူကန္ၿမိဳ႕နယ္ကေလးမွ လုံရွီလမ္းေဘးတြင္ ျပင္သစ္သဖန္းပိုစာပင္မ်ား၏ အေရာင္သည္ ေျပာက္က်ီးေျပာက္က်ား ျဖစ္၍ ထန္လန္ခြၽမ္းနားမွ ဂ်င္ဂိုစုိက္လမ္းသည္ လွပေသာ ႐ႈခင္းရႈကြက္ ျဖစ္လာ၍ ခ်င္လုံရွာ ရႈခင္းသာေနရာသည္လည္း အလွဆုံးေသာ ေမပယ္ပင္႐ႈစားခ်ိန္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ပါၿပီ။ အဝါေရာင္ ျဖစ္သည့္ ဂ်င္ဂိုရြက္မ်ား၊ ေရာင္စုံ သဖန္းပိုစာရြက္မ်ား၊ အနီေရာင္ ျဖစ္သည့္ ေမပယ္႐ြက္မ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ အန္နင္ၿမိဳ႕၏ ေဆာင္းခ်ဥ္းရာသီထဲမွ အေရာင္သည္ ေရာင္စုံဆိုးေဆးျဖင့္ အေရာင္တင္ထားသကဲ့သို႔ ေဆာင္းခ်ဥ္းရာသီ အေျခအေန မ်ားျပားလွေသာ ညိႇဳ႕ႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ ပန္းခ်ီကားလိပ္သည္ ေပၚလြင္လာ၍ လွပသည့္ အရာမ်ား မ်ားျပားလွပါသည္။

00302700224_e8df0acd

00302700246_8e383167

00302700250_9a33a06e

00302700263_20556aee

00302700291_cdda86cb

00302700292_2ab90d45

00302700293_850d047a

00302700294_2f786e16

00302700295_3ae39bf0

00302700296_317dc02b

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္