ယူနန႔္ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာသြင္းကုန္ ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ဟန္အမူအရာထုတ္ျပခဲ့

2020-11-10 09:37 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

668411

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့) ႏို၀င္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ ၾကည့္၍ ေကာင္းေသာ ယူနန႔္ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား တင္ဆက္ျပသမႈ တစ္ႀကိမ္ကုိ တတိယအႀကိမ္ ႏိုင္ငံတကာသြင္းကုန္ ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ က်င္းပ၍ ပရိသတ္ အမ်ားအျပား ဆြဲေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ျပပြဲ၏ လူမႈေရးဖလွယ္ျခင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကုိ ေခါင္းေခါက္၍ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ဂ႐ုတစိုက္ ဒီဇိုင္းဆြဲၿပီး စီစဥ္ဖြဲ႕စည္း၍ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၀ ရက္ေန႔တို႔တြင္ ျပပြဲ၌ ဆက္လက္ တင္ဆက္ျပသ ခဲ့ပါသည္။ ယူနန႔္ယဥ္ေက်းမႈသည္ မူလဇီဝလကၡဏာႏွင့္ အမ်ိဳးသား ထူးျခားခ်က္မ်ား ရွိ၍ ျပပြဲတြင္ ျပသျခင္းအားျဖင့္ တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈ၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုံဖုံရွိျခင္းႏွင့္ ေလးနက္ေသာ အေၾကာင္းစုံမ်ားကို ျဖန႔္ခ်ီသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၉ ရက္ေန႔မွ တင္ဆက္ျပသမႈကုိ ၾကည့္႐ႈသည့္ ပရိသတ္မွာ ေျပာခဲ့ပါသည္။ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ တင္ဆက္ျပသမႈကို က်င္းပ သည့္အျပင္ ယူနန္သည္ “ယြန္ဇီ” ဝုိင္းပိတ္က်ား စသည့္ ျဒပ္မဲ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ဖြဲ႕စည္း၍ ႐ုပ္ပုံမ်ားႏွင့္ တကယ့္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပသမႈ၊ လက္ေတြ႕ေတြ႕ႀကဳံခံစားမႈ စသည့္ပုံစံမ်ား မွတစ္ဆင့္ ျပပြဲတြင္ ျပသခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္