ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ဆဌမအႀကိမ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕စာရင္းထဲသုိ႔ အေရြးခံ

2020-11-10 17:11 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ႏုိဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ ဗဟုိ စိတ္ဓာတ္ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ေရး ၫႊန္ၾကားေရး ေကာ္မတီရံုးခန္းသည္ ဆဌမအႀကိမ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕စာရင္း ထဲသုိ႔ အေရြးခံရသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ယခင္ ၅ ႀကိမ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕စာရင္းထဲမွ ထပ္မံစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ မူလ ဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ထူးအတုိင္း တည္ရွိရန္ အတည္ျပဳသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ေက်ညာပါသည္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းၿမိဳ႕၊ ကန္းစုျပည္နယ္ လန္က်ဴးၿမိဳ႕တုိ႔သည္ ၿမိဳ႕နယ္အစုိးရရံုးစုိက္ရာၿမိဳ႕အျဖစ္ ဆဌမအႀကိမ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕စာရင္းထဲသုိ႔ အေရြးခံရ၍ ယူနန္ျပည္နယ္ အန္နင္ၿမိဳ႕သည္ ၄င္း၏ ထပ္မံစစ္ေဆးရသည့္ ေအာင္ျမင္ခ်က္ ေရွ႕တြင္ရွိေန ေသာေၾကာင့္ စာတမ္းျဖင့္ခ်ီးျမႇင့္ခံပါသည္။

ထုိ႔ျပင္၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ဖူအယ္ၿမိဳ႕၊ ခ်ဴက်င့္ၿမိဳ႕တုိ႔သည္ prefecture-level ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕စာရင္း ထဲသုိ႔ အေရြးခံရ၍ စီလင္ခရုိင္၊ က်င္ဟံုၿမိဳ႕၊ ခ်ဴ႐ံႈၿမိဳ႕၊ ခ်မ္က်န္းၿမိဳ႕တုိ႔သည္ county-level ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕စာရင္းထဲသုိ႔ အေရြးခံရပါသည္။

ထိန္ခ်ံဳးၿမိဳ႕သည္ ယခင္ ၅ ႀကိမ္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ယဥ္ေက်းမႈၿမိဳ႕စာရင္းထဲမွ ထပ္မံစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ မူလ ဂုဏ္ထူးဘြဲ႕ထူးအတုိင္း တည္ရွိရန္ အတည္ျပဳသည့္ ၿမိဳ႕စာရင္းထဲသုိ႔ အေရြးခံရပါသည္။

 

အယ္ဒီတာ: မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္