ယူနန္(အာဆီယံ) ဒစ္ဂ်စ္ဒယ္ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ လူခြၽန္ပ်ိဳးေထာင္ေပးစခန္းကို ကူမင္းဧရိယာအပိုင္း၌ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့

2020-11-02 11:34 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

697218

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) ေအာက္တိုဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ အာလီဘာဘာ ေထာင္ေဘာင္တကၠသိုလ္ ယူနန္(အာဆီယံ) ဒစ္ဂ်စ္ဒယ္ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ လူခြၽန္ပ်ိဳးေထာင္ေပးစခန္း၏ တည္ေထာင္ပြဲအခမ္းအနားကို တ႐ုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္း (ကူမင္း စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္)၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္း (ကူမင္း စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္) လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ဇိုင္ေ႐ႊဖိန္ႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲေရးေကာ္မတီ တာဝန္ခံ လီဟယ္လ်ဴတို႔သည္ အခမ္းအနားကို ပါဝင္တက္ေရာက္၍ စခန္းကို လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈၿပီး လုပ္ငန္းအခ်က္အလက္၊ လည္ပတ္စနစ္၊ လူခြၽန္ပ်ိဳးေထာင္ေပးျခင္း၊ ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ E-commerce (တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊတ္ျခင္း) စသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အတိအက် သိရွိနားလည္ ခဲ့ၾကပါသည္။

697220

ဤစခန္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ အာလီဘာဘာ(တ႐ုတ္) လီမိတက္ကုမြဏီတို႔ မဟာဗ်ဴဟာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ပထမဦးဆံုး လ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ စီမံကိန္း ျဖစ္၍ ယူနန္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္း (ကူမင္း စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္)၏ သီးျခားလူခြၽန္စုထားျခင္း၊ ကုန္သည္မ်ား ေခၚယူသိမ္းသြင္းမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးေငြသြင္းယူမႈ၊ ဒစ္ဂ်စ္ဒယ္ စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္ တည္ေဆာက္ေရးကို အဆက္မျပတ္ ေရွ႕သုိ႔တြန္းတင္၍ ဇုန္နယ္၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ၊ က်ားကန္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ျဖာထြက္ႏုိင္စြမ္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္၍ ယူနန္ျပည္နယ္ ဒစ္ဂ်စ္ဒယ္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စက္မႈလုပ္ငန္း ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္း၊ တံခါးဖြင့္ျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းကို ေရွ႕သို႔ တြန္းေဆာ္ႏိုင္ပါမည္။

697217

697219

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္