ထိန္ခ်ံဳးၿမိဳ႕ မင္ကံုးၿမိဳ႕နယ္၌ ထပ္တစ္ရာပန္းမ်ားသည္ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးေန

2020-10-30 16:22 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ထိန္ခ်ံဳးၿမိဳ႕ မင္ကံုးၿမိဳ႕နယ္၌ ထပ္တစ္ရာပန္း ၃၅၆၃ မုိ စုိက္ပ်ဳိးထား၍ ကက္ဆုိင္သည့္ လယ္ယာလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေသာ အိမ္ေထာင္စုသည္ ၄၃ ခုပါသည္။ အခုအထိ ထပ္တစ္ရာပန္း၏ ေရာင္းဝယ္ေရးအေရအတြက္သည္ ၆၇၇၇ တန္သုိ႔ ေရာက္ပါၿပီ၊ ခန႔္မွန္းခ်က္အရ ဤႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း ထြက္ကုန္အေရအတြက္သည္ အတန္ ၇၂၀၀ ခန႔္သုိ႔ ေရာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္၍ လယ္ယာလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု၏ ဝင္ေငြမွာ အယြမ္ ၇၇၀ ေသာင္းထက္ ပုိမုိရယူႏုိင္မည္။

မင္ကံုးၿမိဳ႕နယ္ ဖုန႔္ဟြန္ကြန္ျမဴနီတီ၏ သံုးဘက္တြင္ ေတာင္ေစာင္းဝုိင္းပတ္၍ ေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္ ေျမျပန႔္အရပ္မ်ား တစ္တန္းစီျခားၿပီး ေနပါသည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ေသာ အိမ္ေထာင္စု ၃၅ ခုသည္ စုိက္ပ်ဳိးသည့္ ထပ္တစ္ရာပန္း အမုိ ၃၁၀၀ သည္ ေကာင္းမြန္စြာ ႀကီးျပင္းလာေနၿပီး ပန္းပြင့္သည့္ အခ်ိန္ကာလသည္ တျခားေဒသထက္ ထင္ရွားေပၚလြင္စြာ ပုိရွည္၍ အခု တျခားစုိက္ပ်ဳိးရာေနရာ အမ်ဳိးစု၏ ထပ္တစ္ရာပန္းမ်ားကုိ ဆြတ္ခူးၿပီးသားေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဤေနရာ၏ထပ္တစ္ရာပန္းမ်ားသည္ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးေနသည့္ လွပေသာ ႐ႈခင္းျဖစ္ေသးပါသည္။

1

2

3

 

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္