ရွန္ဂရီလာ၌ ႏွင္းက်၍ ကုန္းျပင္ျမင့္သည္ နတ္ျပည္ကဲ့သို႔ လွပ

2020-10-28 15:14 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

690104

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ရွန္ဂရီလာ၌ ႏွင္းက်ခဲ့ပါသည္။ ေဆာင္းခ်ဥ္းရာသီ ျဖစ္ေသးသည့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ တီခ်င့္ကုန္းျပင္ျမင့္ေပၚမွ သစ္ေတာစလံုးသည္ ႏွင္းက်ျခင္းအားျဖင့္ အနီေရာင္ ဆိုးေဆးျဖစ္သြားေရာင္စုံ႐ႊန္းတင့္လွပါသည္။ ႏွင္းက်ၿပီးေနာက္ ဆီးႏွင္းျဖဴႏွင့္ အဝါေရာင္အ႐ြက္မ်ားသည္ ရွန္ဂရီလာ၌ မခ်ိန္းဘဲ ဆုံမိ၍ ေဆာင္းခ်ဥ္းရာသီထဲတြင္ ဆီးႏွင္းႏွင့္ေတြ႕ဆံုသည့္ ရုိမန္တစ္သည္ ပိုမို ေကာင္းျမတ္သာယာပါသည္။

690105

ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ည ၁၀ နာရီခန႔္တြင္ ရွန္ဂရီလာ ဆီခါဆီးႏွင္းေတာင္၏ ေတာင္ထိပ္ေပၚ၌ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေဆာင္းခ်ဥ္းရာသီ ဝင္ေရာက္ကတည္းက ပထမအႀကိမ္ ႏွင္းက်ျခင္းကို ႀကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။ ႏွင္းက်ရာေနရာသည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ မီတာ ၄၅၀၀ ျဖစ္၍ အပူဒီဂရီသည္ သုညေအာက္ ၁၀ ဒီဂရီ ျဖစ္ပါသည္။

690106

ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ မီတာ ၄၃၀၀ ျမင့္ေသာ ရွန္ေတာက္ကားလမ္း (ရွန္ဂရီလာမွ ေတာက္ခ်မ္သို႔) မွ ရွန္ဂရီလာ ကယ္ဇာလိုဏ္ေခါင္းလမ္းေထာက္တြင္ ႏွင္း ျပင္းထန္စြာ က်၍ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွ ေတာင္တန္းမ်ား၏ ႐ႈခင္းစလံုးသည္ ေငြျဖဴအေရာင္ ထုပ္ထား၍ ျမဴခိုးျမဴႏွင္း တလူလူ ျဖစ္ေသာ ရွန္ေတာက္ကားလမ္းေပၚ၌ ကားေမာင္းလွ်င္ နတ္ျပည္ထဲ ေနကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။

690107

ရွန္ေတာက္ကားလမ္းသည္ စုစုေပါင္း ၁၃၆.၃၂ ကီလိုမီတာ ရွည္၍ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး၏ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ မီတာ ၃၂၀၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပါသည္၊ ကားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံးသည္ ဤႏွစ္ႏွစ္ကုန္တြင္ တရားဝင္ လမ္းေပါက္ႏုိင္မည္အား ခန႔္မွန္း၍ ထိုအခ်ိန္ေရာင္လွ်င္ စိခြၽမ္ျပည္နယ္ ေတာက္ခ်မ္မွ ယူနန္ျပည္နယ္ ရွန္ဂရီလာသို႔ ကားေမာင္းခ်ိန္သည္ ၄ နာရီခြဲၾကာ သုိ႔အထိ အတိုခ်ံဳ႕ေရာက္မည္။

690108

690109

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္