၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ပညာေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အြန္လုိင္းဖိုရမ္ကို ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပ

2020-10-28 15:05 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ပညာေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အြန္လုိင္းဖိုရမ္ကို ကူမင္းၿမိဳ႕၌ စတင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေဒသေပါင္း ၁၈ ခု မွလာသည့္ သက္ဆိုင္ရာ ပါရဂူမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားသည္ အြန္လိုင္းႏွင့္ ေအာ့ဖ္လိုင္း အခ်င္းခ်င္းေပါင္းစပ္သည့္ စနစ္ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔ကို အတူတကြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ဤအႀကိမ္ဖိုရမ္မွာ " အခ်င္းခ်င္း ႐ိုင္းပင္းကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ေရွ႕သို႔လွမ္းရန္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္း"ျဖင့္ ေခါင္းစဥ္အျဖစ္ ကလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္း ေအာက္မွ ပညာေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖလွယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရင္ဆိုင္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ားကို အဓိက စူးစမ္းေလ့လာ၍ ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားခ်ိန္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပညာေရးနယ္ပယ္မွ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖလွယ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းႏွင့္ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္းမ်ားကို မွ်ေဝ၍ လက္ေတြ႕ရင္ဆိုင္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အျပန္အလွန္ ႐ိုင္းပင္းကူညီ၍ ပညာေရးနယ္ပယ္မွ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖလွယ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈသည္ ရလဒ္သစ္မ်ားကုိ ရရွိရန္ တြန္းအားေပး၍ ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ အတူတူ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ တြန္းအားေပးၾကပါသည္။

ဖိုရမ္သည္ ကြင္းဖြင့္ပြဲ၊ အဓိကဖိုရမ္၊ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ တကၠသိုလ္မ်ားမဟာမိတ္ ဖိုရမ္၊ တ႐ုတ္-ထိုင္း အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဖိုရမ္၊ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဖိုရမ္၊ လန္ခ်ာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ အသက္ေမြးပညာေရး မဟာမိတ္ ဖိုရမ္ႏွင့္ SCO လူငယ္မ်ား ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ပြဲ စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စီစဥ္ထားပါသည္။ ကြင္းဖြင့္ပြဲတြင္ ကူမင္းေဆးတကၠသိုလ္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဟြမ္ထိုက္ဟုတ္တကၠသိုလ္ႏွင့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ယူနန္မင္ဆုတကၠသိုလ္ စသည့္ ဌာနမ်ားသည္ "လန္ခ်ာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ အသက္ေမြးပညာေရး မဟာမိတ္" ထဲသုိ႔ ပါဝင္ရန္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ၍ ယူနန္ခိုင္ဖန႔္တကၠသိုလ္ လန္ခ်ာျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ ခိုင္ဖန႔္ေကာလိပ္ကို တရားဝင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: 文丽荣
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္