ယူနန္နင္အယ္ခ႐ိုင္၌ ပန္းမ်ားသည္ ေဝေဝဆာဆာပြင့္ဖူးေန

2020-10-28 15:03 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

00302589626_526aa441

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) အခုေလာက ယူနန္ျပည္နယ္ ဖူအယ္ၿမိဳ႕ နင္အယ္ ဟာနီလူမ်ိဳး၊ ယီလူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးခ႐ိုင္၏ အခြန္ေကာက္ဌာနနားမွ အေရာင္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည့္ ပန္းမ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္စြာပြင့္ဖူးေန၍ ရႈခင္း အလြန္လွေသာေၾကာင့္ ဤေနရာသည္ နင္အယ္ခရုိင္ အင္တာနက္သံုးသူမ်ား လာေရာက္ၾကည့္႐ႈရသည့္ ရႈခင္းသာေနရာ ေနာက္တစ္ခု ျဖစ္လာပါသည္။

00302589627_ac9d7057

"WeChat ထဲမွာ လူအမ်ားစုက ဒီမွာရဲ႕ဓာတ္ပုံမ်ား ျပသထားတာ ေတြ႕ျမင္ခဲ့လို႔ ဒီမွာလာတာ၊ လာၿပီးေတာ့ အရမ္းလွတယ္လို႔ ခံစားရတယ္၊ နင္အယ္ထဲမွာ ဒီလိုမ်ိဳး ပန္းစုိက္ရာေနရာကို ပိုမ်ားစြာ တည္ေဆာက္သင့္တယ္၊ ဒီလိုလုပ္ရင္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားေတြက ပိုမ်ားတဲ့ ေနရာေတြကို သြားလို႔ရတယ္"ဟု ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သား တစ္ေယာက္သည္ သတင္းေထာက္အား ေျပာျပ ခဲ့ပါသည္။ အခုႏွစ္မ်ားတြင္ နင္အယ္ခ႐ိုင္သည္ "ယဥ္ေက်းေသာၿမိဳ႕"ႏွင့္ "လွပေသာခ႐ိုင္"မ်ား တည္ေဆာက္ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ အခြင့္အလမ္းအျဖစ္ ၿမိဳ႕ျပ၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ အဆက္မျပတ္ ၿပီးျပည့္စုံေစၿပီး လူေနပတ္ဝန္းက်င္ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပ၏ ဘက္စုံဝန္ေဆာင္ေပးႏိုင္စြမ္းႏွင့္ လက္ခံသိမ္းသြင္းႏိုင္စြမ္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပ၏ ႐ုပ္သြင္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္းမ်ားကို အစြမ္းကုန္ ျမႇင့္တင္ပါသည္။ အခုအခ်ိန္တြင္ နင္အယ္ခ႐ိုင္၏ ၿမိဳ႕ျပရႈခင္းမ်ား လွပလာၿပီး လမ္းေၾကာင္းမ်ား က်ယ္ျပန႔္လာၿပီး အစိမ္းေရာင္မ်ား မ်ားျပားလာပါသည္၊ ဤ႐ိုးသား၍ ခ်မ္းေျမ့သာယာမႈ ျပည့္ဝေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ နင္အယ္ခ႐ိုင္၌ ၿမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေအာင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ျပသထားပါသည္။

00302589628_aa953fb2

00302589629_bb8cfc92

00302589630_60a7dd23

00302589631_42973d67

00302589632_c55cce3d

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္