ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား တိုင္ေလ့မီးျပပြဲကုိ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္

2020-10-23 15:30 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

139458748_16033398860461n

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့) ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ “ဆစ္ေဆာင္ပန္နား တိုင္ေလ့မီးျပပြဲ”ဟု ေခၚသည့္ အႀကီးစား တိုင္ယဥ္ေက်းမႈျဖင့္ ေခါင္းစဥ္ျဖစ္သည့္ မီးျပပြဲကုိ ယူနန္ျပည္နယ္ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား တိုင္လူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပည္နယ္ခြဲ က်င္ဟုံၿမိဳ႕ ေကာက္ကြၽမ္းဆစ္ေဆာင္က်င္ ရႈခင္းသာရပ္ကြက္၌ က်င္းပမည္။ ဤအႀကိမ္ မီးျပပြဲကုိ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ဆက္လက္က်င္းပမည္ ျဖစ္၍ ျပသရာေနရာမ်ားသည္ ေကာက္ကြၽမ္းဆစ္ေဆာင္က်င္ ရႈခင္းသာရပ္ကြက္ရွိ ပင္ေခ်ာင္လမ္းမႀကီး၊ ေလာ္မိုေဒါင္ႏွင့္ ေဒါင္းဇာတ္႐ုံတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။

139458748_16033398959471n

ျပပြဲက်င္းပရာတြင္ အခ်င္း ၁၅ မီတာ ရွိေသာ မဲေခါင္ျမစ္ငါးႀကီး၊ ၁၈ မီတာ ျမင့္ေသာ အလင္းေရာင္ထြက္လာသည့္ အျဖဴေရာင္ဘုရား၊ ၁၈ မီတာ ျမင့္ေသာ ညတြင္ အလင္းေရာင္ရွိသည့္ အျဖဴေရာင္ဘုရား၊ ၂၀ မီတာ ရွည္ေသာ နဂါးႀကီးႏွင့္ တိုင္လူမ်ိဳး၏ ဝတ္စုံ ၀တ္ဆင္ထားေသာ အ႐ုပ္ႏွင့္တူသည့္ ေရာင္စုံမီးမ်ားသည္ ခရီးသည္မ်ားအား ကြဲျပားျခားနားေသာ တိုင္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ခံစားေစမည္။

139458748_16033399101261n

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား ရုိမန္တစ္ Loy Krathong ပြဲေတာ္ကုိ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔မွ ႏုိဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္။ ဆစ္ေဆာင္ပန္နား တိုင္ေလ့မီးျပပြဲသည္လည္း သၾကၤန္ပြဲေတာ္ေန႔ႏွင့္ Loy Krathong ပြဲေတာ္ စသည့္ ပြဲေတာ္မ်ား၏ ဂုဏ္ျပဳသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေရာင္စုံမီးမ်ား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းပါသည္။ ခရီးသည္မ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံုရွိသည့္ ေရာင္စုံမီးမ်ားကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ ႐ုံသာမက Loy Krathong လႊတ္ျခင္း ခံစားႏိုင္ၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား Loy Krathong အလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲ၏ အၿပီးသတ္ၿပိဳင္ပြဲ စသည့္ လႈပ္ရွာမႈမ်ားကိုလည္း ၾကည့္ႏုိင္၍ "Loy Krathong အလွမယ္" ႏွင့္ "Loy Krathong မင္းသမီး" ၏ ေရြးခ်ယ္စဥ္ကုိ လက္ေတြ႕ မ်က္ျမင္သက္ေသခံႏုိင္မည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္