ယူနန္ျပည္နယ္၌ မီးရထားစီးလွ်င္ Mask တပ္ရမည္

2020-10-22 18:09 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အခုတေလာ ကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ (COVID-19) အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါသည္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ပ်ံ႕ႏံွ႔ကူးစက္ေန၍ ေဆာင္းခ်ဥ္းရာသီႏွင့္ ေဆာင္းရာသီတုိ႔၏ ေရာက္လာျခင္း ႏွင့္အမွ် အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ကူးစက္ေရာဂါလည္း ကူးစက္မႈ မ်ားေသာအခ်ိန္ကာလသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာပါၿပီ။ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ဆုိင္ရာ ကပ္ေရာဂါခုခံတုိက္ဖ်က္ေရးကုိ ေကာင္းေကာင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာစည္းကမ္းမ်ားအရ ခရီးသည္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ကိရိယာမ်ားကုိ စီးခ်ိန္ Mask တပ္ရမည္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဌာနတုိ႔သည္ Mask မတပ္သည့္ ခရီးသည္မ်ားကုိ အခ်ိန္မွီ သတိေပးၿပီး Mask တပ္ရန္ တုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ရမည္။ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔မွစ၍ တရုတ္မီးရထား ကူမင္းဦးစီးဌာန အုပ္စုကုမၸဏီလီမိတက္ (China Railway Kunming Group Co.,Ltd.)သည္ အထက္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိ တင္းက်ပ္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ရမည္၊ ဘူတာရံုထဲ ဝင္ျခင္း၊ မီးရထားေပၚ တက္ျခင္း၊ မီးရထားစီးျခင္း စသည့္ ဆစ္ပုိင္းအသီးသီးတြင္ Mask တပ္ရန္ ပယ္ခ်သည့္ ခရီးသည္မ်ားကုိ ျပန္ခုိင္းရန္ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမေပးရန္ အခြင့္ရွိမည္။

2

ခရီးသည္မ်ား၏ စုစည္းျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ကူမင္းဦးစီးဌာန အုပ္စုကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ လက္မွတ္ဝယ္ျခင္း၊ လံုးျခံဳးေရးစစ္ေဆးျခင္း၊ လက္မွတ္စစ္ေဆးျခင္း စသည့္ မီးရထားစီးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား၏ ေရွ႕ေဆာင္ၫႊန္ျပျခင္းလုပ္ငန္းကုိ အားျဖည့္စြာ ေဆာင္ရြက္မည္။ ဘူတာရံုမ်ားႏွင့္ မီးရထားမ်ားေပၚတြင္ သီးသန႔္ခြဲျခားၿပီး အကဲခတ္ရာေနရာကုိ စီစဥ္ထား၍ ေခ်ာင္းဆုိးျခင္း၊ ကုိယ္ခႏၶာမသင့္ေတာ္ျခင္း စသည့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ရွိသည့္ ခရီးသည္မ်ားအတြက္ ကုိယ္ပူခ်ိန္ ေရြးခ်ယ္တုိင္းမည္။ မီးရထားေစာင့္အခန္းမ်ား၊ ေပါက္ေရာက္ရာလမ္းမ်ား၊ ဘူတာရံုစၾကႍမ်ား၊ မီးရထားမ်ား စသည့္ အေရးႀကီးေသာအစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ ေရာဂါပုိးသတ္ေစျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္မည္။

1

ထုိ႔ျပင္၊ ဘူတာရံု၊ မီးရထား အခုခုတြင္ ေၾကာ္ျငာစာႏွင့္ အသံလႊင့္ျခင္းစသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ သတိရေအာင္ ေဖာ္ျပရန္ အားျဖည့္ေပး၍ ကူမင္း၊ ကူမင္းေတာင္၊ ခ်ဴက်င့္၊ တာ့လီ၊ လစ္က်န္း စသည့္ ခရီးသည္မ်ား ပုိမုိ စုစည္းသည့္ ဘူတာရံုမ်ားတြင္ ကုိယ္ပူခ်ိန္ အလုိအေလ်ာက္ တုိင္းျခင္းကုိ အဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္၍ Mask ေရာင္းခ်သည့္ ဝန္ေဆာင္ေပးေနရာကုိ ဖြင့္လွစ္ရန္ သက္ဆုိင္သည့္ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားအား ဖိတ္ေခၚမည္။

4

အခု ကူမင္းဦးစီးဌာန အုပ္စုကုမၸဏီလီမိတက္သည္ Electronic Ticket စနစ္ကုိ အျပည့္အဝေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါၿပီ၊ စုစည္းျခင္း ေလွ်ာ့ခ်ရန္ 12306 ဝက္ဘ္ဆုိက္တ္ သုိ႔မဟုတ္ မုိဘုိင္းဖုန္း App တုိ႔ကုိ အစြမ္းကုန္အသံုးျပဳၿပီး လက္မွတ္ဝယ္ျခင္း၊ လက္မွတ္ျပန္ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ေရႊ႕ဆုိင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ပါ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကူမင္းဘူတာရံုသုိ႔ သြားေရာက္မည့္ ခရီးသည္မ်ားသည္ ေတာင္ဘက္ကြင္းျပင္ သုိ႔မဟုတ္ ေျမာက္ဘက္ကြင္းျပင္မွ ဘူတာရံုသုိ႔ ဝင္ႏုိင္သည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခရီးသည္မ်ားသည္ ဘူတာရံုထဲ ေနခ်ိန္ႏွင့္ မီးရထားစီးခ်ိန္တုိ႔တြင္ ခရီးစဥ္တစ္ခုလံုး Mask တပ္ရမည္ ျဖစ္၍ ဘူတာရံုဝင္ျခင္း၊ မီးရထားစီးျခင္းႏွင့္ ဘူတာရံုထြက္ျခင္းစသည့္အခ်ိန္တြင္ ကုိယ္ပူခ်ိန္တုိင္းျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး QR code စစ္ေဆးျခင္းတုိ႔ကုိ ကုိယ္ပုိင္အသိျဖင့္ လက္ခံပါ ျဖစ္ေၾကာင္း မီးရထားဆုိင္ရာဌာနမ်ားသည္ သတိေပးပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္