ယူနန္ျပည္နယ္ ရွန္ဂရီလာၿမိဳ႕ ဖူသာစို႔ႏုိင္ငံေတာ္ဥယ်ာဥ္၏ ထည္ဝါတင့္တယ္လွပေသာ သဘာဝ႐ႈခင္းကို ႐ႈစား

2020-10-22 11:20 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

139379025_16006499544271n

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့) ယူနန္ျပည္နယ္ ရွန္ဂရီလာၿမိဳ႕ ဖူသာစို႔ႏိုင္ငံေတာ္ဥယ်ာဥ္သည္ ပိထာဟိုင္ ျပည္နယ္အဆင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးဇုန္၏ အက်ယ္အဝန္း ၁၄၁ စတုရန္းကီလိုမီတာကို အေျခခံျပဳၿပီး ထိန္းသိမ္းထားေသာ အက်ယ္အဝန္းအား ၆၀၂ စတုရန္းကီလိုမီတာသုိ႔ တိုးခ်ဲ႕ေရာက္၍ ပို၍က်ယ္ဝန္းေသာ အတိုင္းအတာထဲမွ သစ္ေတာမ်ား၊ စိုစြတ္ေျမမ်ား၊ ေပါင္းထ၍ စိုထိုင္းေသာေျမနိမ့္အရပ္မ်ား၊ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ ႐ုကၡပင္မ်ား ၏ေနရာ၊ ဘူမိအေျခအေနဆုိင္ရာ ေရွးေဟာင္းအႂကြင္းအက်န္မ်ားႏွင့္ ႐ိုးရာတိုင္းရင္းသား႐ြာမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းထားေသာဇုန္ထဲသို႔ ထည့္သြင္းခဲ့ပါသည္။

139379025_16006499545261n

ဖူသာစို႔ႏုိင္ငံေတာ္ဥယ်ာဥ္သည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ မီတာ ၃၅၀၀ မွ ၄၁၅၉ မီတာ အၾကား ရွိ၍ “ေတာင္တစ္လုံးေပၚ ရာသီေလးပါးရွိ၊ ဆယ္လီ ရွည္သည့္ေနရာ၌ မတူေသာ မုိးေလဝသရွိ” ဟူေသာ တစ္ေနရာထဲမွ မတူေသာရာသီဥတု တစ္ခ်ိန္းတည္းရွိျခင္း ျဖစ္ေသာ ရာသီဥတုပတ္၀န္းက်င္ ရွိပါသည္။ ဥယ်ာဥ္ထဲတြင္ ျမင့္မားေသာ ဆီးႏွင္းေတာင္၊ တသြင္သြင္ စီးလ်က္ေသာ ေရးစီးေၾကာင္း၊ ႀကီးမားက်ယ္ေျပာလွေသာ သစ္ေတာ၊ ၾကည္လင္ေသာ ေရကန္ႏွင့္ ထုထယ္ႀကီးမားေသာ ျမက္ခင္းေဒသမ်ားကို ရွိ၍ “ေတာင္၊ ေရ၊ ေတာ၊ လယ္၊ ကန္၊ ျမက္” ပါဝင္သည့္ ထည္ဝါတင့္တယ္လွပေသာ သဘာဝ႐ႈခင္းကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

139379025_16006499546241n

139379025_16006499547271n

139379025_16006499548211n

139379025_16006499549221n

139379025_16006499550211n

139379025_16006499551321n

139379025_16006499552431n

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္