၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ SCO ကူမင္း မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ Online စနစ္ျဖင့္ က်င္းပမည္

2020-10-21 16:08 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ကပ္ေရာဂါကုိ ေနသားတက် ခုခံတုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လုိက္ဖက္ရန္အတြက္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ SCO (ရွန္ဟုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕) ကူမင္း မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ Online စနစ္ျဖင့္ က်င္းပမည္ဟု SCO အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕သည္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ပီကင္းၿမိဳ႕၌ ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ Online အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ ပါဝင္မည့္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေျပးဆြဲသူမ်ားသည္ ဗီဒီယုိႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ား ရုိက္ကူး၍ “SCO ကူမင္း မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲ” Appေပၚတြင္ တရုတ္ဘာသာစကား၊ ရုရွားဘာသာစကား၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ၃ မ်ဳိးထဲမွ တစ္မ်ဳိးျဖင့္ ထုတ္ျပန္ၿပီး ေဝမွ်ခံစားျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ဖလွယ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္္ႏုိင္မည္။

SCO ကူမင္း မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲ၏ စြဲလမ္းသူမ်ားအတြက္ Online ေပၚတြင္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္သည့္ ပလက္ေဖာင္းကုိ ဖန္တီးရန္ ၿပိဳင္ပြဲဖြဲ႕စည္းေရးေကာ္မတီသည္ “SCO ေျပးဆြဲသူမ်ားအဖြဲ႕”အသစ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ “SCO ေျပးဆြဲသူမ်ားအဖြဲ႕”သည္ SCO ၏ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ေတာင္တန္းႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား၊ SCO ၏ အံ့ဖြယ္မ်ားေသာ ေနရာ ၈ ခုစလံုးမ်ားကုိ ေျပးဆြဲဖံုးလႊမ္း၍ “SCO ကူမင္း မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲ” App ျဖင့္ “ရွန္းဟုိင္းစိတ္ဓာတ္” ကုိ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး SCO ၏ပံုျပင္ကုိ ေကာင္းေကာင္းေျပာျပၿပီး က်န္းမာေသာ ေနထုိင္မႈနည္းလမ္းမ်ားကုိ ေဝမွ်ခံစားၿပီး တူညီေသာေနအိမ္ျခံေျမအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ စိတ္ပုိင္းျဖတ္မႈကုိ အခ်င္းခ်င္း ေစ့ေဆာ္အားေပးမည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ SCO ကူမင္း မာရသြန္အေျပးၿပိဳင္ပြဲကုိ Online စနစ္ျဖင့္ ၿပီးေျမာက္စြာ က်င္းပၿပီးေနာက္ SCO အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ႏွင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားသည္ SCO လက္ေဝွ႔ၿပိဳင္ပြဲ၊ SCO ႏုိင္ငံေတာ္ လူငယ္မ်ား၏ ပန္းခ်ီးလက္ရာမ်ားျပပြဲ တုိ႔ကုိလည္း က်င္းပမည္။

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္