ေဆာင္ေလာင္ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕နယ္၏ ႐ႈခင္းကို ေလးေၾကာင္းမွ ႐ိုက္ကူး

2020-09-28 09:44 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

00302350506_c5e618c7

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့) ေဆာင္ေလာင္ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕နယ္သည္ ေခ်ာင္းစန္းေတာင္-အယ္ဟိုင္ေရကန္ ႐ႈခင္း၏ ပတမ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ ျဖစ္၍ အႏွစ္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိသည့္ ေရွးေဟာင္းတံငါ႐ြာ ျဖစ္၍ အႏုပညာအေျခအေန ႂကြယ္ဝေသာ ထူးျခားခ်က္ရွိအႏုပညာၿမိဳ႕နယ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

00302350507_f0eb9cd9

ယူနန္ျပည္နယ္ တာ့လီပိုင္လူမ်ိဳးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပည္နည္ခြဲ တာ့လီၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ အယ္ဟိုင္ေရကန္ အေရွ႕ေျမာက္ ကမ္း႐ိုးတန္း၌ တည္ရွိေနသည့္ ေဆာင္ေလာင္ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕နယ္သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပတြင္ အင္မတန္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားပါသည၊ ဤေနရာတြင္ ေရကန္ေပၚမွ လင္းေရာင္ျခည္ႏွင့္ တိမ္၏အရိပ္ အခ်င္းခ်င္း ေယာင္လည္၍ လွပေသာ သဘာဝ႐ႈခင္းကို စကားလုံးျဖင့္ မေဖာ္ျပႏိုင္ပါ။ အႏုပညာရွင္မ်ားသည္ ေဆာင္ေလာင္ေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕နယ္၏ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားမႈကို အားက်မိေသာေၾကာင့္ လာၿပီး ဤေနရာတြင္ ေန၍ ေဆာင္ေလာင္၏ အႏုပညာအေျခအေန ပိုၿပီး ႂကြယ္ဝေစပါသည္။ ေဆာင္ေလာင္ကုိ ထူးျခားခ်က္ရွိၿမိဳ႕နယ္အျဖစ္ အႏုပညာဟူေသာ နာမည္ျဖင့္ အလုိအေလ်ာက္ တည္ေဆာက္ျဖစ္လာၿပီ ျဖစ္၍ သဘာဝ႐ႈခင္းႏွင့္ လူမႈေရး႐ႈခင္းတုိ႔ စလုံး ရွိ၍ လူေတြသည္ ၾကည့္ေလ ႀကိဳက္ေလ ျဖစ္ပါသည္။

00302350509_460ef4db

၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာင္ေလာင္သည္ “ယူနန္ျပည္နယ္ ထူးျခားခ်က္ရွိၿမိဳ႕နယ္” ဟူေသာအမည္ မွည့္ခံ၍ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ခရီးသည္မ်ား အေယာက္ စုစုေပါင္း ၂၁၂.၄၃ ေသာင္း ဧည့္ခံၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းဝင္ေငြ အယြမ္ ၁၉၀၀.၀၄ သန္း ရရွိၿပီး ၃၃.၀၁ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ၄၇.၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ခြဲျခားတိုးပြား ခဲ့ပါသည္။

00302350511_df418611

00302350513_4d4d433c

00302350515_31f0b6bc

00302350518_c57e9b9a

00302350520_fbf32403

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္