ကူျမင္းၿမိဳ႕ ထြန္ေၾကၿမိဳ႕နယ္တြင္ ပန္းသီးမ်ားသည္ အနီေရာင္ ျဖစ္ၿပီး မွည့္ၿပီး ခ်ိဳ၏

2020-09-18 18:08 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

139324151_15985826078801n

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့) ေဆာင္းခ်ဥ္းရာသီသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ကူျမင္းၿမိဳ႕ ရွီဆန္းရပ္ကြက္ ထြန္ေၾကၿမိဳ႕နယ္ စီမံခန႔္ခြဲေရးဌာနသည္ တည္ရွိေနသည့္ ေတာင္ေစာင္း၌ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံစခန္းမ်ားထဲမွ၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ပန္းသီးမ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္းရင့္မွည့္ၿပီး ျပည္နယ္တြင္း ျပည္နယ္ပ ေစ်းကြက္မ်ားသို႔ စတင္ ျဖန႔္ျဖဴးေရာင္းခ်ေနပါသည္။

139324151_15985826620931n

အခုႏွစ္မ်ားတြင္ အရသာခ်ိဳေသာ၊ ခ်ိဳေအးျမည္ျမေသာ၊ ဆိမ့္အိမ့္ေသာ ထြန္ေၾကၿမိဳ႕နယ္မွ ထြက္သည့္ ပန္းသီးမ်ားမွာ စားသုံးသူမ်ားသည္ ႏွစ္သက္ ခံခဲ့ပါသည္။ ယခုတေလာ ပန္းသီး၏ အမ်ိဳးအစားမ်ားက ဟုန္ဟုစီ၊ ဟုန္ဝမ္က်န္၊ လုံေဝးစသည့္ ၁၀ မ်ိဳးေက်ာ္ ရွိ၍ တစ္မို၏ ထြက္ကုန္အေရအတြက္သည္ ပ်မ္းမွ်ျခင္းအားျဖင့္ ကီလိုဂရမ္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပါသည္။ ပန္းသီးမ်ားသည္ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားအတြက္ အဓိက ၀င္ေငြရရွိမႈ ျဖစ္လာ႐ုံသာမက ထြန္ေၾကၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရွီဆန္းရပ္ကြက္၏ ေက်းလက္ေဒသ ဇီဝခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္လည္း တြန္းအားေပး ခဲ့သည့္အျပင္ ေက်းလက္ေဒသ လွပလာသည့္ စစ္မွန္ေသာ မ်က္ျမင္သက္ေသလည္း ျဖစ္ပါသည္။

139324151_15985826716921n

အခု ထြန္ေၾကၿမိဳ႕နယ္မွ ပန္းသီးမ်ားမွာ ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပါးစပ္ရာဇဝင္ ရွိ၍ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းေစ်း အသီးသီး၌ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ မ်ားမ်ားႏွစ္သက္ခံ၍ ျပည္နယ္ရပ္ျခား၏ ေစ်းကြက္ပိုင္ရွင္ကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ ေဒသခံ စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံစခန္း မ်ားသည္ Online စနစ္ျဖင့္ စတင္ေရာင္းခ်ၿပီး ယခု ေရာင္းခ်ေရးအေျခအေန ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အားလပ္ရက္မ်ားတြင္ တစ္အိမ္သားလံုးသည္ သစ္သီးၿခံသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး ပန္းသီးဆြတ္ခူးႏုိင္၍ ကေလးမ်ားသည္ လယ္ကြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ သစ္သီးဥယ်ာဥ္ျခံသမားမ်ား၏ အပတ္တကုတ္အလုပ္လုပ္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ခံစား၍ သဘာဝ ခံစားျမတ္ႏိုးၿပီး အလုပ္ႀကိဳက္လုပ္သည့္ အက်င့္မ်ဳိးရ၍ အလြန္ေကာင္းေသာ လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

139324151_15985826830171n

139324151_15985826882121n (1)

139324151_15985826945701n

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္