က်န္ေဆြ(ကက္က်ဳပ္)- ယြမ္ယန္ အျမန္လမ္းမႀကီးေပၚမွ အထူးႀကီးမားေသာ ဆြဲတံတားသည္ ဟုန္ဟယ္ျမစ္ေပၚတြင္ ခြ၍ တည္ရွိ

2020-09-18 17:58 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

00302370333_2baa979d

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) အခုသေလာ က်န္ေဆြ(ကက္က်ဳပ္)- ယြမ္ယန္ အျမန္လမ္းမႀကီး စီမံကိန္းထဲမွ အထူးႀကီးမားေသာ ဟံုဟယ္ဆြဲတံတား၏ အဓိကအပုိင္းကို ေအာင္ျမင္စြာ ေပါင္းဆံုတည္ေဆာက္ ခဲ့ပါၿပီ။

00302370334_f05872b2

ဟုန္ဟယ္ျမစ္သည္ စုစုေပါင္း ကီလိုမီတာ ၁၂၈၀ ရွည္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံတုိ႔ကို ျဖစ္ေက်ာ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ျမစ္တစ္ေခ်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမစ္စဥ္အရပ္၌ အနီေရာင္ျဖစ္သည့္ သဲေက်ာက္ေျမလႊာ မ်ား၍ ျမစ္ေရသည္ အနီေရာင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဟံုဟယ္ျမစ္ (ျမစ္နီ)ဟူေသာ နာမည္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ အထူးႀကီးမားေသာ ဟံုဟယ္ဆြဲတံတားသည္ ဟံုဟယ္ျမစ္ေပၚမွ နန္စာေရေလွာင္ကန္ကို ျဖတ္ေက်ာ္သည့္အတြက္ တည္ေဆာက္ေပး၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ ပထမဦးဆံုး ဟံုဟယ္ျမစ္ ျဖတ္ေက်ာ္သည့္ အထူးႀကီးမားေသာ အျမန္လမ္းမႀကီး ဆြဲတံတား ျဖစ္၍ Power Construction Corporation of China သည္ တည္ေဆာက္ေနေသာ အလ်ားကူးအႀကီးဆံုးေသာ အျမန္လမ္းမႀကီး ဆြဲတံတားလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤစီမံကိန္း တည္ေဆာက္ၿပီးသားၿပီးေနာက္ က်န႔္ေဆြမွ ယြမ္ယန္သို႔ ကားျဖင့္သြားသည့္ အခ်ိန္သည္ အခု ၂ နာရီခန႔္မွ မိနစ္ ၄၀သို႔ ေလွ်ာ့က်ေရာက္ေစ၍ ေတာင္ပိုင္းေဒသ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အမ်ားဆုံးေသာ အကူအညီကို ေပးႏိုင္ပါမည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္