ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံမ်ားညီလာခံကုိ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္

2020-08-17 18:02 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

1

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဇူလုိင္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ဇီဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္းႀကီးဌာနသည္ ၇ လပုိင္း ထံုးစံအတုိင္းသတင္းရွင္းလင္းပြဲကုိ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း (Convention on Biological Diversity - CBD) ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိေသာႏုိင္ငံမ်ားညီလာခံ (COP15)ကုိ မူလအစီအစဥ္အတုိင္း ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၂၈ရက္ေန႔အထိ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ (COVID-19) အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ၏ ထိခုိက္မႈေၾကာင့္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၏ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း အရပ္ရပ္မ်ားသည္ ေရႊ႕ဆုိင္းသြားၾက၍ ဤႏွစ္ COP15 ကုိ မူလသတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္အတုိင္း မက်င္းပႏုိင္ေခ် ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကုိ တက္ႂကြစြာ ေရွ႕သုိ႔တြန္းတင္၍ COP15 က်င္းပမည့္ အခ်ိန္သစ္ကုိလည္း ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၏အတည္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ ၂၀၂၁ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ရက္ေန႔မွ ၃၀ရက္ေန႔အထိ ယူနန္ကူမင္း၌ က်င္းပၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္း ဇီဝလံုျခံဳေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ႏွင့္ မ်ဳိးရုိးလုိက္ျခင္းသယံဇာတသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိေသာႏုိင္ငံမ်ားညီလာခံတုိ႔ကုိလည္း က်င္းပမည္အား သတ္မွတ္ထားပါသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဟု ဇီဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္းႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ လ်ဴရူပင္သည္ သတင္းရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

3

 

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္