ႏုိင္ငံတကာတြင္ ေရႊေစ်းတက္၍ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ေရႊဝါလက္ဝတ္လက္စားတခ်ဳိ႕၏ ေစ်းသည္ တစ္ဂရမ္ အယြမ္ ၅၇၀ အထိ တက္ေရာက္

2020-08-10 15:05 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဤႏွစ္ မတ္လမွစ၍ ေရႊေစ်းသည္ အဆက္မျပတ္ တက္လာပါသည္။ ဇူလုိင္လ ၂၈ ရက္ေန႔၌ ႏုိင္ငံတကာတြင္ တစ္ေအာင္စ ေဒၚလာ ၁၉၄၀ ျဖစ္သည့္ ေရႊေစ်းသည္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ တစ္ေအာင္စ ၁၉၂၀.၂၄ ေဒၚလာ ျဖစ္ေသာ သမုိင္းဝင္ အျမင့္ဆံုးေစ်းထက္ ပုိျမင့္၍ ့ မ်ားမၾကာခင္မွာ ၁၀ ႏွစ္အတြင္းမွ အျမင့္ဆံုးေစ်း ျဖစ္ပါသည္။ ေရႊေစ်းတက္ျခင္း ႏွင့္အမွ် ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ေရႊဝါလက္ဝတ္လက္စားမ်ား၏ ေစ်းသည္လည္း အေျခအေနမတူ ျမင့္တက္၍ အခု ေရႊဝါလက္ဝတ္လက္စားမ်ား၏ ေစ်းသည္ တစ္ဂရမ္ အယြမ္ ၅၇၀ အထိ တက္ေရာက္ပါၿပီ ဟု သတင္းေထာက္သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ဘဏ္တုိက္ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဆုိင္တစ္ခ်ဳိ႕မွ သိရွိရခဲ့ပါသည္။

ဇူလုိင္လမွစ၍ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ေက်ာက္မ်က္ရတနာဆုိင္မ်ားသည္ ေရႊဝါလက္ဝတ္လက္စားမ်ား၏ ေစ်းကုိ အေျခအေနမတူစြာ တုိးျမႇင့္ခဲ့ပါၿပီ။ ဇူလုိင္လ ၂၉ရက္ေန႔တြင္ ေလာင္ဇန႔္ရွန္ႏွင့္ က်ဴးတဖူတုိ႔၏ ေရႊေစ်းသည္ တစ္ဂရမ္ အယြမ္ ၅၇၀ ျဖစ္၍ က်ဴးတစိန္း၏ ေရႊေစ်းသည္ တစ္ဂရမ္ ၄၆၉ ယြမ္ ျဖစ္၍ ကူေပတ၏ ေရႊေစ်းသည္ တစ္ဂရမ္ အယြမ္ ၄၅၀ မွ ၄၆၉ ယြမ္ အထိ ျဖစ္၍ ေပေရြေက်ာက္မ်က္ရတနာဆုိင္၏ ေရႊေစ်းသည္ တစ္ဂရမ္ ၄၃၉ ယြမ္ မွ အယြမ္ ၄၅၀ အထိ ျဖစ္ပါသည္။

 

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္