႐ႈခင္းရပ္ကြက္ တုိးျမႇင့္ျခင္းေၾကာင့္ ကူမင္းရုကၡပင္ဥယ်ာဥ္၏ အေနာက္ပုိင္းဥယ်ာဥ္သည္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ေခတၲရပ္စဲမည္

2020-07-16 17:06 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) တရုတ္သိပံၸပညာတံခြန္အသင္း ကူမင္းရုကၡပင္သုေတသနဌာန၏ ဆံုးျဖတ္ျခင္း အရ ကူမင္းရုကၡပင္ဥယ်ာဥ္၏ အေနာက္ပုိင္းဥယ်ာဥ္ကုိ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔မွ ၂၀၂၁ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔အထိ ပိတ္ထားၿပီး ေဆာက္လုပ္ပါမည္။ ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အျပင္သုိ႔ ဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ ေပၚျပဴလာသိပၸံဝန္ေဆာင္မႈတုိ႔ကုိ ေခတၲရပ္စဲမည္ ဟု အခုတေလာ သတင္းေထာက္သည္ ကူမင္းရုကၡပင္ဥယ်ာဥ္မွ သတင္း သိရွိရခဲ့ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းသည္ ကူမင္းရုကၡပင္ဥယ်ာဥ္ အေနာက္ပုိင္းဥယ်ာဥ္၏ ႐ႈခင္းရပ္ကြက္ကုိ ျပဳျပင္ေဆာက္လုပ္သည့္အျပင္ ရုကၡပင္မ်ား၏ ရွင္သန္ႀကီးထြားလာျခင္းႏွင့္ ႐ႈခင္းရပ္ကြက္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းတုိ႔သည္ ပုိမုိၾကာရွည္ေသာ ထိန္သိမ္းကာကြယ္ခ်ိန္ လုိေသာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ခ်ိန္ ၾကာရွည္ပါသည္။ ဥယ်ာဥ္ျပန္ဖြင့္ခ်ိန္သည္ သက္ဆုိင္ရာဌာန ထုတ္ျပန္သည့္ အခ်ိန္အရ ခ်မွတ္ရမည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ကူမင္းရုကၡပင္ဥယ်ာဥ္၏ အေရွ႕ပုိင္းဥယ်ာဥ္သည္ ခရီးသည္မ်ားသုိ႔ ပံုမွန္ဖြင့္လွစ္၍ အဝင္လက္မွတ္ ေရာင္းခ်မည္။

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္