ယူနန္သစ္သီးဝလံမ်ားကို တ႐ုတ္-ဥေရာပ ကုန္တင္ရထားျဖင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံသို႔ ပထမအႀကိမ္ တိုက္႐ိုက္တင္ပို႔

2020-07-15 10:39 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) ယခုေလာေလာဆယ္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေပါင္စန္းၿမိဳ႕ လုံရမ္ရပ္ကြက္ ခမ္းယြင္ လယ္ထြက္ပစၥည္းမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး သီးျခားသမဝါယမမွ သရက္သီး တန္ခ်ိန္ ၂၀ ခန႔္ကုိ တ႐ုတ္-ဥေရာပ ကုန္တင္ရထား(ခ်ံဳခ်င့္- ရွင္က်န္- ဥေရာပ ရထားလမ္း)ျဖင့္ ရွင္က်န္ျပည္နယ္ခြဲ ေဟာ့အကိုစီရထားလမ္းဆိပ္ကမ္း မွထြက္ခြာၿပီး ယခု ရွရွားႏိုင္ငံ ေမာ္စကိုသို႔ ေရာက္ရွိပါၿပီ။ ၎သည္ ယူနန္သစ္သီးဝလံမ်ားကို တ႐ုတ္-ဥေရာပ ကုန္တင္ရထားျဖင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံသို႔ ပထမအႀကိမ္ တိုက္႐ိုက္တင္ပို႔သည္ ျဖစ္ပါသည္။

ခမ္းယြင္ လယ္ထြက္ပစၥည္းမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး သီးျခားသမဝါယမသည္ သရက္သီး မိုေပါင္း တစ္ေထာင္နီးပါး စိုက္ပ်ိဳးေန၍ အမ်ိဳးအစားမွာ ရွန႔္ရာသရက္သီးႏွင့္ က်င္ဟြမ္သရက္သီး ႏွစ္မ်ိဳး အဓိကရွိပါသည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ ရွန႔္ရာသရက္သီး ရင့္မွည့္ခ်ိန္ ျဖစ္၍ ဤအႀကိမ္ တင္ပို႔သည့္ သရက္သီးစလံုးသည္ ရွန႔္ရာသရက္သီး ျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ရွရွားသစ္သီးဝလံကုန္သည္ သံုးေလးငါးေယာက္သည္ လုံရမ္သုိ႔ ေရာက္လာၿပီး ရွန႔္ရာသရက္သီးကို ျမည္းၾကည့္ၿပီးေနာက္ မွာယူခဲ့ပါသည္ဟု သမဝါယမ အဓိကတာဝန္ထမ္းေဆာင္သူ ရွင္ကြမ္ဝင္းသည္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။

သစ္သီးဝလံမ်ား လတ္ဆတ္ေစရန္ ကူမင္းအေကာင္ေတာ္႐ုံးသည္ ကုမၸဏီအတြက္ အေဝးေျပးလမ္းႏွင့္ မီးရထားလမ္း ပူးတြဲသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ရန္ ဘက္စံုေျပျပစ္ညီၫြတ္၍ ကုမၸဏီသည္ တင္ပို႔ရန္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားကုိ လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေျမာက္ ေစခဲ့ပါသည္။ သရက္သီးအျပင္ ရွရွားပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမိတ္ဖက္မ်ားသည္ လုံရမ္ရပ္ကြက္ မွထြက္သည့္ ဖရဲသီး၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး စသည့္အသီးအႏွံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားကိုလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းလွၾကပါသည္။ ေနာက္ေနာင္တြင္ သမဝါယမသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစခန္း၏ အထားအသိုကို ပိုမိုေကာင္းလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္၍ တင္ပုိ႔တိုးခ်ဲ႕ျခင္းအတြက္ အျပည့္အစံု ျပင္ဆင္ပါမည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္