"မင္းက ရာသီေလးပါးကို ေႏြဦးရာသီထဲသုိ႔ ထည့္းသြင္းျခင္း"ဟူေသာ သီခ်င္းသစ္သည္ ကူမင္း၏အလွဆို

2020-07-13 15:58 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) ယခုေလာေလာဆယ္ ထုတ္ျပန္သည့္ "မင္းက ရာသီေလးပါးကို ေႏြဦးရာသီထဲသုိ႔ ထည့္းသြင္းျခင္း" ဟူေသာ ယူနန္သီခ်င္းသစ္ထဲတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ လွပသာယာေသာ ယဥ္ေက်းမႈရႈခင္း ၁၀ ခုကို ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။

"မင္းက ရာသီေလးပါးကုိ ေႏြဦးရာသီထဲသုိ႔ ထည့္းသြင္းျခင္း"ကုိ ရႉ႐ုန္ခိုင္သည္ စာသားေရးစပ္ၿပီး ျဖစ္ၿပီး ဝမ့္လီသည္ သီခ်င္းေရးစပ္၍ လႉစီေပ့သည္ ဂီတသေကၤတျပၿပီး ဝမ္းခ်ိန႔္ ဦးေဆာင္ေတးဆိုၿပီး ကူမင္းစိန္းလင္ထုံဟြသံၿပိဳင္ဆိုအဖြဲ႕သည္ ပထမအႀကိမ္ ဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သီခ်င္းသည္ ကူမင္းကို လွပေသာ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္အျဖစ္ ဥပမာျပပါသည္။ သီခ်င္းသံႏွင့္အတူ တာ့ကြမ္းတန္ေဆာင္း၊ နန္းျဖင္လူသြားလမ္း၊ အေနာက္ေတာင္ပူးေပါင္းတကၠသိုလ္၏ မူလေနရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ သမုိင္းဝင္ထင္ရွားေသာ ကူတင္းေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕၊ ခ်ိန္ကုန္းတုပ္နန္ပန္းမ်ား၊ စီလင္အားစီးမာ၊ တိန္ခ်ီးကန္၊ Larus ridibundus ႏွင့္ ရွီးစန္းေတာင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာအလွမယ္ ႐ႈခင္းစသည့္ ကူမင္းရႈခင္းရႈကြက္မ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈသေကၤတမ်ားသည္ သီခ်င္းထဲမွ တျဖည္းျဖည္း "အျပင္သို႔ ထြက္လာ" ေသာေၾကာင့္ သီခ်င္းနားေထာင္သူမ်ားသည္ ကူမင္း၌ လည္ပတ္ၾကည့္ရႈေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္၍ ကူမင္းၿမိဳ႕၏သမိုင္းႏွင့္ လွပေသာရုိးရာပုံျပင္မ်ားကို ျပန္က်က္မွတ္ေစပါသည္။

သီခ်င္းစာသားထဲတြင္ အားစီးမာႏွင့္ တုပ္နန္လတ္ဆတ္ပန္းစသည့္ ႐ႈခင္းမ်ားကို ေရးသား၍ ကူမင္း၏ ယဥ္ေက်းမႈရသကို ထင္ထင္ရွားရွား ျပသထားပါသည္။ သီခ်င္းစတိုင္ႏွင့္ ကူမင္းစတိုင္ အခ်င္းခ်င္း ကိုက္ညီေစရန္ သီခ်င္းေရးစပ္သူ ဝမ့္လီသည္ သီခ်င္း၏စည္းခ်က္ဝါးခ်က္ထဲသုိ႔ ကူမင္းသဘင္ႏွင့္ ကူမင္းေတာဓေလ့ေတးသီခ်င္းစသည့္ ေဒသခံအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းပါသည္။

"မင္းက ရာသီေလးပါးကို ေႏြဦးရာသီထဲသုိ႔ ထည့္းသြင္းျခင္း" သီခ်င္းသည္ သံၿပိဳင္ဆိုပုံစံအျပင္ ဂ်က္ဇ္ေတးပုံစံႏွင့္ ေခတ္စားဂီတပုံစံမ်ား ရွိ၍ မတူေသာနားေထာင္သူ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကုိက္ညီႏုိင္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္