ခ်မ္းနင္ခရုိင္၌ ၾကာပန္းမ်ားသည္ ပြင့္ဖူးေန

2020-07-06 17:13 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

565875

565876

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ေႏြရာသီ က်ေရာက္၍ ၾကာပန္းမ်ားကုိ ႐ႈစားသည့္ အခ်ိန္ကာလ ထပ္မံ ေရာက္လာပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ ေပါင္စန္းၿမိဳ႕ ခ်မ္းနင္ခရုိင္ ရွင္းဟယ္ထ်န္ေယဥယ်ာဥ္ထဲမွ ၾကာပန္းစုိက္ေရကန္ ထဲတြင္ ၾကာပန္း အမ်ားအျပား ပြင့္ဖူးေန၍ အျပည့္အစံု ပြင့္ဖူးသည့္ ၾကာပန္းမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေသာ မိန္းကေလးသည္ ခ်ဳိဆိမ့္ေသာ ျပံဳးစစမ်က္ႏွာေလး ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ေႏြရာသီသည္ ၾကာပန္းေၾကာင့္ ေရာက္လာၿပီး ၾကာပန္းမ်ားသည္ ေႏြရာသီေၾကာင့္ ပြင့္ဖူး၍ သဘာဝေလာကႀကီးသည္ အံ့ၾသဖြယ္ရွိၿပီး လွပေသာ အခ်ိန္းတစ္ႀကိမ္ ျပန္စပါသည္။

565877

565878

565879

565880

565881

565882

565883

565884

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္

ပထမအႀကိမ္ ယူနန္-ရွန္ဟိုင္း ထြက္ကုန္ပစၥည္းပြဲကို က်င္းပ၍ ယူနန႔္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ထြက္ကုန္ ၈၇ မ်ိဳးသည္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီခံ