“ေရအရည္အေသြး၏ ကုကၠလံ” Otteliaacuminata var. acuminate မ်ားသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေနရာမ်ားမွ ေရထဲ၌ ေပၚေပါက္လာ

2020-06-30 10:10 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

139159985_15928755842901n

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) Otteliaacuminata var. acuminate သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ ထူးျခားစြာ အသြင္ေဆာင္သည့္ ရွားပါးေသာ ေရေနပင္ ျဖစ္၍ ေရအရည္အေသြး အတြက္ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား ေသာေၾကာင့္ “ေရအရည္အေသြး၏ ကုကၠလံ” အျဖစ္လည္း ေခၚေပးလ်က္ရွိသည္။ Ottelia acuminata var. acuminate မ်ားသည္ ေပၚထြက္လာသည္မွာ ေရထဲမွ ဇီဝပတ္ဝန္းက်င္သည္ မ်ားမ်ား တုိးျမႇင့္လာျခင္းကုိ သရုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။ အခုရက္မ်ားတြင္ လစ္က်န္းၿမိဳ႕ နင့္လန္ခရုိင္ လူကူးကန္၊ ခ်ဴက်င့္ၿမိဳ႕ ဇုိင္းယီခရုိင္ ဟုိင္ဖုန္းစုိစြတ္ေျမ၊ တလီျပည္နယ္ခြဲ အယ္ယြန္ခရုိင္ စီဘိကန္၊ တုန္းကန္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ တိန္ခ်ီးေစာင္ဟုိင္ကန္ စသည့္ ေနရာမ်ားမွ ေရထဲ၌ Ottelia acuminata var. acuminate မ်ားသည္ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးေနပါသည္။

139159985_15928755843051n

Ottelia acuminata var. acuminate မ်ားသည္ ရွင္သန္းႀကီးထြားလာသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္သည္ အလြန္ျမင့္မား၍ ပုိျမင့္ေသာ အာဟာရတန္းဖုိး ရွိပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မွစ၍ ယူနန္ျပည္နယ္ တလီျပည္နယ္ခြဲ အယ္ယြန္ခရုိင္ ရုတ္စုိၿမိဳ႕နယ္ တုန္းကန္စုိစြတ္ေျမ ထြန္စန္းေဒသ၌ Ottelia acuminata var. acuminate မ်ားကုိ သြင္းယူစုိက္ပ်ဳိး၍ အမုိ ၅၀ ေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းပါသည္။ အခုတေလာ တစ္ခရုိင္လံုးအတြင္း Ottelia acuminata var. acuminate အမုိ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ စုိက္ပ်ဳိးေန၍ ရာသီေလးပါးတြင္ ဆြတ္ခူးႏုိင္ပါသည္၊ ႏွစ္တုိင္း ထြက္ကုန္အေရအတြက္သည္ တစ္မုိ ဂရမ္ ၃.၅ ေထာင္ခန႔္ ရွိၿပီး တစ္မုိ၏ အက်ဳိးစီးပြားသည္ အယြမ္ ၇ ေထာင္ခန႔္ ရွိ၍ လစ္က်န္း၊ ကူမင္း ႏွင့္ ျပည္နယ္ပ ေနရာအသီးသီးသုိ႔ ေရာင္းခ်၍ ေဒသခံ လယ္သမားမ်ားသည္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေစရန္ တြန္းအားေပးပါသည္။

139159985_15928755843281n

139159985_15928755843381n

139159985_15928755843481n

139159985_15928755843781n

139159985_15928755843901n

139159985_15928755844031n

139159985_15928755844131n

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္