ယူနန႔္အရသာ- ေဒသခံမ်ားကို ေကြၽးေမြးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သည့္ ကုန္းျပင္ျမင့္အာလူး

2020-06-30 15:58 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

551793_670x670

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) ယူနန္လူေတြသည္ အာလူးကို ရန္ယုဟု ေခၚလ်က္ရွိပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္၌ ရန္ယုသည္ အသက္မေ႐ြး စားႏုိင္သည့္ အစားအစာ ျဖစ္၍ ထမင္းစားပြဲေပၚတြင္ မပါလွ်င္ မျဖစ္ႏုိင္သည့္ အစားအစာပစၥည္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

551794_670x670

ယ္ေျမနီတြင္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ႀကံ့ခိုင္မႈ

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ လတၱီတြဒ္ဒီဂရီ နိမ့္ေသာ ကုန္းျပင္ျမင့္၌ တည္ရွိေန၍ ေတာင္တန္းေဒသ အမ်ားအျပားရွိၿပီး ရာသီဥတု ကြဲျပားျခားနား လွပါသည္။ ယခင္က ပထဝီအေနအထား ျမင့္မား၍ ရာသီဥတုေအးျမေသာ ေဒသမ်ား၌ အျခားသီးႏွံမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးရန္ အလြန္ခက္ခဲပါသည္၊ သို႔ရာတြင္ အထင္အရွားမရွိသည့္ အာလူးသည္ ရႈပ္ယွက္ခတ္ေသာ ေက်ာက္တုံး မ်ားသည့္ ကုန္းျပင္ျမင့္ လယ္ေျမနီေပၚတြင္ ႀကံ့ခိုင္စြာ ေပၚေပါက္ လ်က္ရွိပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ထူးျခားေသာ ပထဝီအေနအထားႏွင့္ ရာသီဥတုတို႔ေၾကာင့္ အာလူးသည္ ဤေဒသ၏ အဓိက ေကာက္ပဲသီးႏွံ ျဖစ္လာေစပါသည္၊ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၏ အဓိက အစားအစာ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ျဖစ္လာ ခဲ့ပါသည္။

551795_670x670

ယူနန္လူေတြသည္ အာလူးအေပၚ ထူးျခားေသာေမတၱာ ရွိပါသည္၊ အာလူးသည္ ထမင္းျဖစ္ ႐ုံသာမက ဟင္းျဖစ္၍ သီးထြက္ေကာင္းမေကာင္းမဆို လူေတြ၏ ထမင္းစားပြဲေပၚ၌ မပါလွ်င္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။

551796_670x670

အာလူးကေလးသည္ ၿမိဳ႕ႀကီးထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္

စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခအေန တိုးတက္လာျခင္း ႏွင့္အမွ် အာလူးသည္ ေက်းလက္ေဒသမွ ၿမိဳ႕ႀကီးထဲသို႔ တျဖည္းျဖည္း ဝင္ေရာက္၍ ၿမိဳ႕ႀကီးထဲမွ သေရစာ ျဖစ္လာပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ အာလူးေရာင္းသည့္ လမ္းေဘးသေရစာ ေစ်းဆိုင္ႏွင့္ စတိုးဆိုင္မ်ားသည္ မေရမတြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားမ်ားျပားျပား ရွိ၍ ပုံမွန္အားျဖင့္ လက္တြန္းလွည္းတစ္စီး၊ ဆီအိုးတစ္လုံးႏွင့္ စပ္ရန္ကုန္႐ိုင္း အမ်ိဳး ၁၀ ေက်ာ္တို႔ျဖင့္ အရသာေကာင္းေသာ အာလူးကို ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ပါသည္။

551797_670x670

ယခုအခ်ိန္တြင္ အာလူးလုပ္ငန္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ေအာက္ရွိ ခရုိင္၊ ၿမိဳ႕မ်ား၌ ေဒသခံ ထူးျခားခ်က္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ ကိန္းဝပ္စြမ္းအား အမ်ားဆံုးေသာ စီးပြားေရးအမာခံ တစ္ခု ျဖစ္လာပါၿပီ၊ အထင္အရွားမရွိသည့္ "ရန္ယု"သည္ တဒဂၤအတြင္းအသြင္ တစ္မ်ိဳးေျပာင္းလိုက္ၿပီး တန္ဖိုးႀကီးေသာ "ပဲေရႊ" ျဖစ္လာ၍ သာမန္လူေတြ၏ ခ်မ္းသာတိုးျမင့္ရန္ ျဖစ္စဥ္၏ အရွိန္ကို ပို၍ လ်င္ျမန္ေစပါသည္။

551798_670x670

551799_670x670

551800_670x670

551801_670x670

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္