ကူမင္းၿမိဳ႕ေစ်းတြင္ ေတာမႈိ မ်ားမ်ား စတင္ေရာင္းခ်၍ Thelephora ganbajun Zang ၏ အနိမ့္ဆံုးေစ်းသည္ တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၃၀၀ ျဖစ္

2020-06-29 17:29 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

565816_670x670

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ေတာမႈိမွာ ယူနန္လူေတြသည္ ႏွစ္သက္သည့္ အစားအစာ ျဖစ္၍ ေႏြေခါင္ေခါင္ကာလ က်ေရာက္လာျခင္း ႏွင့္အမွ် ေစ်းတြင္ စတင္ေရာင္းခ်သည့္ ေတာမႈိ၏ အေရအတြက္သည္ တျဖည္းျဖည္း တုိးပြားလာ ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္သက္သူေတြသည္ ေတာမႈိမ်ားကုိ အားရပါးရ စားႏုိင္ပါသည္။ အခု ေစ်းတြင္ ေတာမႈိ၏ ေန႔တုိင္း ေရာင္းခ်ေရးအေရအတြက္သည္ အတန္ ၃၀၀ နီးပါး ရွိပါၿပီ၊ ေစ်းႏႈန္းသည္ ပုိၿပီး တည္ျငိမ္၍ ခန႔္မွန္းခ်က္အရ ေနာက္ေနာင္တြင္ ထပ္မံ က်ဆင္းသြားမည္။

565817_670x670

အခု ေစ်းထဲတြင္ Russula virescens မ်ား၏ ေစ်းသည္ တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၁၆၀ မွ ၃၀၀ အထိ၊ Boletus luridus တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၁၆၀ မွ ၂၈၀ အထိ၊ Boletus တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၁၅၀ မွ ၂၀၀ အထိ၊ Collybia albuminosa တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၂၃၀ မွ ၄၀၀ အထိ၊ ေဒသခံ Collybia albuminosa တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၄၀၀ မွ ၆၀၀ အထိ၊ Tricholoma matsutake (lto et lmai) Singer တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၁၀၀၀ မွ ၆၀၀၀ အထိ ျဖစ္ပါသည္၊ ၎အနက္၊ ရွန္ဂရီလာၿမိဳ႕မွ ထြက္သည့္ Tricholoma matsutake (lto et lmai) Singer မ်ား၏ ေစ်းသည္ ပုိႀကီး Thelephora ganbajun Zang မ်ား၏ ေစ်းသည္ တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၃၀၀ မွ ၁၂၀၀ အထိ ျဖစ္ပါသည္။

565818_670x670

အခုရက္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေရးအေရအတြက္သည္ အတန္ ၂၅၀ မွ ၃၀၀ အထိ ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးအစားသည္လည္း အမ်ဳိး ၂၀၀ ေက်ာ္ ရွိ၍ Boletus ၁၅ မ်ဳိးရွိပါသည္၊ Thelephora ganbajun Zang ကုိလည္း ေစ်းတြင္ မ်ားမ်ား စတင္ေရာင္းခ်ပါၿပီ။ အခု ေတာမႈိ ေရာင္းခ်ေရးအေရအတြက္သည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပုိမ်ားလာ၍ ယခင္က ဖူအယ္ၿမိဳ႕၊ ခ်ဴရႊန္ၿမိဳ႕ စသည့္ ေတာမႈိထြက္သည့္ ေနရာမ်ား၌ ပုိၿပီး မုိးေခါင္ေသာေၾကာင့္ ေတာမႈိမ်ားကုိ ေစ်းတြင္ စတင္ေရာင္းခ်ခ်ိန္ ေနာက္က်ေသာ္လည္း အခုရက္မ်ားတြင္ တစ္ျပည္နယ္လံုး ေတာမႈိထြက္သည့္ ေနရာမ်ား၏ ေတာမႈိကုိ ေစ်းတြင္ မ်ားမ်ား စတင္ေရာင္းခ်ပါၿပီ။ ထုိ႔ျပင္၊ အခုတေလာ ေစ်းႏႈန္းသည္လည္း ပုိၿပီး တည္ျငိမ္ေသာ္လည္း ေနာက္ေနာင္တြင္ မုိးေရ ပုိေကာင္းလွ်င္ ေတာမႈိ၏ ေရာင္းခ်ေရးအေရအတြက္သည္ ပုိမ်ား၍ ေစ်းႏႈန္းသည္ ထပ္မံ က်ဆင္းသြားမည္။

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္