ဤကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ ရာသီခ်ိန္အတြင္း ယူနန္ျပည္နယ္တြင္း သၾကား အတန္ ၂၁၆ ေသာင္း ထုတ္လုပ္ပါၿပီ

2020-06-28 17:24 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ေမလကုန္အထိ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္း သၾကား အတန္ ၂၁၆.၁၃ ေသာင္း ထုတ္လုပ္ၿပီ ျဖစ္၍ လြန္ခဲ့သည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ ရာသီခ်ိန္ထက္ အတန္ ၈ ေသာင္း ပုိမ်ားၿပီး ထုတ္လုပ္ပါသည္ ဟု သတင္းေထာက္သည္ အခုတေလာ တရုတ္ႏုိင္ငံ သၾကားလုပ္ငန္းမ်ား အသင္း၏ သတင္းအရ သိရွိရခဲ့ပါသည္။

ယူနန္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္း သၾကား ထုတ္လုပ္ျခင္း အမ်ားဆံုးေသာ ျပည္နယ္မ်ားထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္၊ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႔အထိ ယူနန္ျပည္နယ္၌ သၾကားႀကိတ္ျခင္း ရပ္စဲသည့္ သၾကားစက္ရံု ၄၉ ခု ရွိပါၿပီ၊ သၾကားမသိမ္းသည့္ စက္ရံု ၁ ရံုသာ က်န္ရိပါသည္။ ေမလကုန္ အထိ၊ ဤကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ ရာသီခ်ိန္အတြင္း ယူနန္ျပည္နယ္တြင္း ၾကံပင္ အတန္ ၁၆၇၄.၄၄ ေသာင္းကုိ ႀကိတ္၍ သၾကား အတန္ ၂၁၆.၁၃ ေသာင္း ထုတ္လုပ္ၿပီး သၾကားထြက္ႏႈန္း ၁၂.၉၁ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္၍ သစ္လြင္ေသာ သၾကား အတန္ ၉၉.၉၆ ေသာင္း ေရာင္းခ်ၿပီး ေရာင္းခ်ႏႈန္း ၄၆.၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွ ၾကည့္လွ်င္ ဤကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ ရာသီခ်ိန္အတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္း စားသံုးသၾကား အတန္ ၁၀၄၀.၇၂ ေသာင္း ထုတ္လုပ္၍ လြန္ခဲ့သည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ ရာသီခ်ိန္ထက္ အတန္ ၃၅.၃၂ ေသာင္း ေလွ်ာ့က်ပါသည္။ ၎အနက္၊ ကြန္ရွီးျပည္နယ္၌ သၾကား အတန္ ၆ သန္း ထုတ္လုပ္ၿပီး အမ်ားဆံုးေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္၍ ယူနန္ျပည္နယ္၌ သၾကား အတန္ ၂၁၆.၁၃ ေသာင္း ထုတ္လုပ္ၿပီး ဒုတိယအမ်ားဆံုးေသာ ျပည္နယ္ျဖစ္၍ ေနမန္ဂူ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရ ေဒသ၌ သၾကား အတန္ ၇၂.၅ ေသာင္း ထုတ္လုပ္ၿပီး တတိယ အမ်ားဆံုးေသာ ျပည္နယ္ ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္