ေကာက္ညင္းထုတ္ပြဲေတာ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ ပန္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ႐ႈစားလာပါ

2020-06-24 17:44 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ေကာက္ညင္းထုတ္ပြဲေတာ္ ရံုးပိတ္ရက္မ်ားသည္ ေရာက္လာေတာ့မည္၊ ယူနန္ျပည္နယ္၌ ပန္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ပြင့္ဖူးေန၍ ရံုးပိတ္ရက္အတြင္း မိတ္ေဆြမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ အတူတူ ႐ႈစားလာပါ။

ၾကာပန္း

ကူမင္းသကြမ္းတန္ေဆာင္းဥယ်ာဥ္

ကူမင္းၿမိဳ႕ သကြမ္းတန္ေဆာင္းဥယ်ာဥ္ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ၾကာပန္းျပပဲြကုိ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႔ ေကာက္ညင္းထုတ္ပြဲေတာ္တြင္ က်င္းပ၍ ဤျပပြဲက်င္းပရာတြင္ ေရကန္စုိက္ၾကာပန္း အမုိ ၁၆၀ ေက်ာ္၊ ေရအုိးစုိက္ၾကာပန္း အအုိး ၆၀၀၀ ေက်ာ္၊ ၾကာပန္း အမ်ဳိး ၃၀၀ ခန႔္ႏွင့္ အျခားေရေနပန္း အအုိး ၁၀၀၀ေက်ာ္၊ အက်ယ္အဝန္း အမုိ ၄၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီး ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ ၾကာပုဏၰရိတ္ပန္း၊ Victoria regia Lindl၊ Pontederia cordata L.၊ Thalia dealbata Fraser၊ ဗုဒၶသရဏံပန္း စသည့္ အမ်ဳိးမ်ား ပါဝင္မည္။ ထုိ႔ျပင္၊ သကြမ္းတန္ေဆာင္းသည္ ႀကိဳးၾကာဝါတန္ေဆာင္း၊ ယြဲ႕ယန္တန္ေဆာင္း၊ ဖန္လုိင္တန္ေဆာင္း၊ ကြန႔္ခြၽက္တန္ေဆာင္း စသည့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး သမုိင္းဝင္ယဥ္းေက်းမႈ ေက်ာ္ၾကားသည့္ တန္ေဆာင္း ၁၈ ခုႏွင့္ ေကာက္ညင္းထုတ္ပြဲေတာ္၏ ည ၁၉ နာရီတြင္ တရုတ္နာမည္ေက်ာ္တန္ေဆာင္းမ်ား အတူတူ ထြန္းလင္းေစ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ ျငိမ္းခ်မ္းသာယာၿပီး ျပည္သူလူထု ေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ ဆုေတာင္းမည္။

561128_670x670

561130_670x670

ဖူဇယ္ဟင္

တစ္ႏွစ္ ဇြန္လ၊ ဇူလုိင္လ၊ ၾသဂုတ္လတုိ႔သည္ ၾကာပန္းမ်ား ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးသည့္ ရာသီ ျဖစ္ပါသည္၊ ဖူဇယ္ဟင္းမွ ၾကာပန္းမ်ားသည္ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးေန၍ ျမစိမ္းေရာင္ ျဖစ္ေသာ ၾကာဖက္အၾကား ပန္းေရာင္၊ အျဖဴေရာင္ ျဖစ္သည့္ ၾကာပန္းမ်ားသည္ အလွဆင္ထား၍ ေဝးရပ္မွ ေတာင္တန္း၊ တိမ္ျဖဴႏွင့္ လွပေသာ ပန္းခ်ီတစ္ခ်ပ္ အတူတူ ျဖစ္လာပါသည္။

561133_670x670

561134_670x670

မီးေလ့ၿမိဳ႕ ဇူယြန္ၿမိဳ႕နယ္

ယခုတေလာ ယူနန္ျပည္နယ္ ဟုန္းေဟး ဟာနီလူမ်ိဳးႏွင့္ ယီလူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲ မီးေလ့ၿမိဳ႕ ဇူယြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမို ေသာင္းေက်ာ္ စိုက္ပ်ိဳးေနသည့္ ၾကာပန္းမ်ားသည္ ေဝေဝဆာဆာ ဖူးပြင့္ေန၍ Anastomus oscitans မ်ားသည္ ၾကာပန္းမ်ားထဲတြင္ ခပ္ေၾကာ့ေၾကာ့ႏွင့္ ကခုန္ေနပါသည္၊ ပန္းခ်ီကား တစ္ခ်ပ္သဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဇူယြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၾကာစြယ္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ သမိုင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ ရွိပါသည္၊ ၾကာပန္းမ်ား ေဝေဝဆာဆာ ဖူးပြင့္ျခင္းႏွင့္ Anastomus oscitans မ်ား ခပ္ေၾကာ့ေၾကာ့ ကခုန္ျခင္းတုိ႔သည္ သာယာလွပေသာ ေက်းလက္ေတာ႐ြာရႈခင္းကို ျဖစ္ေပၚ ေစလာပါသည္။

561135_670x670

561136_670x670

ဇလပ္နီပန္း

ကူမင္းၿမိဳ႕ ေက်ာက္ဇီဆီးႏွင္းေတာင္

ေက်ာက္ဇီဆီးႏွင္းေတာင္၏ အဓိကေတာင္ထြတ္သည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ ၄၂၂၃ မီတာ ရွိၿပီး ႏႈိင္းရအျမင့္ဒီဂရီ မီတာ ၃၀၀၀ ခန႔္ ရွိ၍ ထူးျခားရွိသည့္ ေျမျပင္လကၡဏာႏွင့္ စတီရာသီဥတု တုိ႔သည္ တိမ္ျပင္၊ ေနထီးေဆာင္း၊ ေနထြက္ျခင္း၊ ဆင္းႏွင္း၊ ဇလပ္နီပန္းမ်ား ႐ႈခင္းကုိ ျဖစ္လာ ေစပါသည္။ ဇြန္လမွာ လူေတြသည္ စြဲလမ္းမိ ေစပါသည္။ ေက်ာက္ဇီဆီးႏွင္းေတာင္၌ ဇလပ္နီပန္းမ်ားႏွင့္ ေတာရုိင္းပန္း အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔သည္ ေနရာအႏံွ႔ ပြင့္ဖူးေနပါသည္။ ဤအခ်ိန္ကာလသည္လည္း ငွက္မ်ား၏ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာ ပြဲေတာ္လည္း ျဖစ္၍ ငွက္မ်ဳိးႏွစ္သက္သူမ်ားသည္ အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ ငွက္ရုိက္သည့္ အေကာင္းဆံုး အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ပါသည္။

d3046677j00qc28vy0036c000z700nhm (1)

8b937154j00qc28vz005nc000yy00nbm

9b2339a5j00qc28wi001jc000z700qem

တလီစန္းေတာင္

တစ္ႏွစ္ ေမလ၊ ဇြန္လ ေႏြဦးရာသီကုန္မွ ေႏြရာသီဆန္းအထိ စန္းေတာင္မွ ဇလပ္နီပန္းမ်ားကုိ ႐ႈစားရန္ အေကာင္းဆံုးေသာ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ပါသည္၊ စန္းေတာင္ ရွီမာကန္တစ္ေလွ်ာက္ ပန္းမ်ား ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးပါသည္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ မီတာ ၃၉၀၀ ရွိ၍ နိမ့္ေသာ Rhododendron lapponicumL.Wahl. မ်ားသည္ ဤေဒသ၌ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူး၍ ေတာင္ၾကားေရေျမာင္း တစ္ခုလံုးသည္ နတ္ျပည္ကဲသုိ႔ အလွဆင္ထားပါသည္။

561137_670x670

561139_670x670

561140_670x670

လစ္က်န္းၿမိဳ႕ ေလာင္ကြၽင္းေတာင္

ေကာက္ညင္းထုတ္ပြဲေတာ္ မတုိင္မီႏွင့္ ကုန္ဆံုးသည့္ ရက္မ်ားအတြင္း ေလာင္ကြၽင္းေတာင္ က်ဳပ္စီက်ဳပ္ေရကန္၌ ဇလပ္နီပန္းမ်ား ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးပါသည္၊ ဤေနရာ၌ ဇလပ္နီပန္း အမ်ဳိး ၁၀၀ ခန႔္ ရွိ၍ မတ္လမွ ဇူလုိင္လအထိ ေရွ႕စဥ္ေနာက္ဆက္ ပြင့္ဖူး၍ အနီေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ အျဖဴေရာင္၊ ခရမ္းေရာင္၊ ပန္းေရာင္ စသည့္ အေရာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္သည့္ Rhododendron lapponicumL.Wahl. မ်ားသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္စြာ ပြင့္ဖူး၍ ေလာင္ကြၽင္းေတာင္ က်ဳပ္စီက်ဳပ္ေရကန္ကုိ အလွဆင္ထားပါသည္။ တစ္ႏွစ္ ေကာက္ညင္းထုတ္ပြဲေတာ္တြင္ ဘုိင္လူမ်ဳိး၊ ယီလူမ်ဳိး၊ လီဆူလူမ်ဳိး၊ ပူမီလူမ်ဳိး၊ နာဆီလူမ်ဳိး တုိ႔သည္ ေရကန္ေဘးသုိ႔ စုေဝးလာေရာက္၍ အခ်ီအခ်ေတးဆုိၿပီး အကက၍ လူမ်ားမ်ားရွိၿပီး ေဒသခံ ခ်စ္သူမ်ားေန႔အျဖစ္ ေခၚေပးပါသည္။

561141_670x670

Primula malacoides Franch.

လစ္က်န္းၿမိဳ႕ လူကူးကန္

Primula malacoides Franch. မ်ားသည္ ေကာက္ညင္းထုတ္ပြဲေတာ္ မတုိင္မီႏွင့္ ကုန္ဆံုးသည့္ ရက္မ်ားအတြင္း မ်ားမ်ားပြင့္ဖူး ေသာေၾကာင့္ လူကူးကန္ ေနာက္ေက်ာဘက္မွ မုတီက်င္းစားက်က္ေျမ၌ ေနထုိင္သည့္ ပူမီလူမ်ဳိးသည္ ဤပန္းမ်ဳိးကုိ ေကာက္ညင္းထုတ္ပြဲေတာ္ပန္း ဟုေခၚပါသည္၊ တစ္ႏွစ္ ေကာက္ညင္းထုတ္ပြဲေတာ္တြင္ သူတုိ႔သည္ ေကာက္ညင္းထုတ္ပြဲေတာ္ပန္း တစ္ခ်ဳိ႕ကုိ ဆြတ္ခူး၍ တံခါးေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲထား လ်က္ရွိသည္။ နီေသာ ပန္းမ်ားသည္ ေလယူရာ ယိမ္းႏြဲ႕လႈပ္ရွား၍ ၎အၾကား ေအးေအးေဆးေဆး စိမ္ေျပနေျပႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္သည့္ ႏြားမ်ား၊ ဆိတ္မ်ားႏွင့္ ေဝးရပ္မွ ေက်းရြာ၊ ျမစ္ တုိ႔သည္ စိတ္ေအးသက္သာေသာ ေက်းလက္႐ႈခင္းပန္းခ်ီကုိ အတူတူ ဖြဲ႕စည္းပါသည္။ စာရင္းေကာက္ျခင္း အရ မုတီက်င္းစားက်က္ေျမ၌ Primula malacoides Franch. အမ်ဳိး ၃၀ ေက်ာ္ ရွိပါသည္။

561142_670x670

561143_670x670

စိန္ပန္း

မန္ဇိၿမိဳ႕

ယူနန္ျပည္နယ္ ဟုန္းေဟး ဟာနီလူမ်ိဳးႏွင့္ ယီလူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲ မိန္းဇိၿမိဳ႕တြင္ စိန္ပန္းမ်ားသည္ အပင္ေသာင္းႏွင့္ခ်ီၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္၍ ဖူးပြင့္ ေနပါသည္၊ ႐ႊန္းတင့္ေဝဆာ လွပါသည္။ နီရဲရဲေသာ စိန္ပန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ အေဆာက္အအုံမ်ားသည္ ေရာႁပြမ္းၿပီး ေရာင္ျပန္ဟပ္၍ လွပထည္ဝါေသာ၊ ထြန္းလင္းေတာက္ပေသာ ႐ႈခင္းရႈကြက္ ျဖစ္လာ ေနပါသည္။

561149_670x670

561150_670x670

561148_670x670

မုန္လ်န္ခရုိင္

မုန္လ်န္ခရုိင္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ အေနာက္ေတာင္ပုိင္း၌ တည္ရွိေနၿပီး အေနာက္ဘက္ႏွင့္ ေတာင္ဘက္တုိ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းဆက္စပ္၍ ခရုိင္ထဲတြင္ ရုကၡပင္မ်ား ေဝေဝဆာဆာရွိၿပီး ဇီဝလကၡဏာ ေကာင္းမြန္ထူးကဲ၍ “နယ္ျခားေဒသ ျမေက်ာက္”ဟူေသာ နာမည္ေကာင္း ရွိပါသည္။ ေမလမွ မုန္လ်န္၌ စိန္ပန္း တစ္ပင္ပင္မ်ားသည္ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးေန၍ နီရဲရဲေသာ ပန္းပြင့္မ်ားသည္ ဝုိင္းဝုိင္းရံုးစုၿပီး မုန္လ်န္၏ လမ္းႀကီးလမ္းငယ္မ်ားကုိ ဆင္ယင္စြမ္းမံထား၍ “နယ္ျခားေဒသ ျမေက်ာက္” ဟု တင္စားေခၚေဝၚထားသည့္ မုန္လ်န္ခရုိင္အတြက္ ရႊန္းတင့္ေတာက္ပေသာ အေရာင္းအဆင္း တစ္မ်ဳိး တုိးျဖည့္ေပးပါသည္။

561154_670x670

561155_670x670

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္