ယူနန္ ပံုမွန္မီးရထား ဘူတာရံုမ်ား၌ အီလက္ထေရာနစ္လက္မွတ္ကုိ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔ မွစ၍ အသံုးျပဳကာ မွတ္ပံုတင္ကတ္ျဖင့္ ရထားစီးႏုိင္

2020-06-18 17:17 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

555833

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အီလက္ထေရာနစ္လက္မွတ္ကုိ ဇြန္လ ၂၀ ရက္ေန႔ မွစ၍ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပံုမွန္မီးရထား ဘူတာရံုမ်ား၌ အသံုးျပဳမည္၊ တရုတ္မီးရထားဌာန ကူမင္းမီးရထားဌာနခြဲ အုပ္စု ကုမၸဏီလီမိတက္သည္ စီရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေဒသမ်ားထဲမွ ရွန္ဟုိင္း-ကူမင္း၊ နန္နင္-ကူမင္း၊ ဖန္ရွီး၊ ကူမင္း-ယိရွီး-ဟယ္ခုတ္ ရထားလမ္းေပၚမွ ပံုမွန္မီးရထားမ်ားႏွင့္ ခ်ဴက်င့္၊ ရႊန္းေဝး၊ ယန္လင္၊ ေရွာင္ရွင္းေက်း၊ ဖုယြန္၊ ဟံုေကာ္၊ ယီလ်ံေျမာက္ပုိင္း၊ စီလင္၊ လုလ်ံ၊ စီဇံု၊ ေလာ္ဖ်င္၊ ေဝးစယ္ ျဖစ္ေသာ ဘူတာရံု ၁၂ ခု၌ အီလက္ထေရာနစ္လက္မွတ္ လုပ္ငန္းကုိ အတူတူ တင္ျပ ခဲ့ပါသည္၊ ပုိမ်ားေသာ ခရီးသည္မ်ားသည္ အီလက္ထေရာနစ္လက္မွတ္ ပါလာသည့္ သက္သာလြယ္ကူမႈမ်ားကုိ ခံစား၍ ခရီးထြက္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳသည္ တစ္ဆင့္တုိး၍ တုိးျမႇင့္လာမည္။

555837

ဤအႀကိမ္ တင္ျပၿပီးေနာက္ ဘူတာရံု အခု ၄၀ ၌ အီလက္ထေရာနစ္လက္မွတ္ အသံုးျပဳ၍ C၊ D၊ G ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားမ်ား ႏွင့္ Z၊ T၊ K ပံုမွန္မီးရထား စလံုး၌ အီလက္ထေရာနစ္လက္မွတ္ကုိ အသံုးျပဳႏုိင္မည္။

555838

အီလက္ထေရာနစ္လက္မွတ္သည္ ခရီးသည္မ်ား ခရီးထြက္သည့္ အတြက္ သက္သာလြယ္ကူမႈ မ်ားမ်ား ပါလာႏုိင္မည္။ ခရီးသည္သည္ အင္တာနက္၊ ဘူတာရံု၊ လက္မွတ္ေရာင္းစက္ႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္အေရာင္းဌာန စသည့္ နည္းလမ္းမ်ား အားျဖင့္ လက္မွတ္ဝယ္ ႏုိင္မည္။ လက္မွတ္ဝယ္သည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ လက္မွတ္ဝယ္လ်ိန္ လုိသည့္ ေထာက္ခံစားတုိ႔သည္ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိပါဘူး၊ အီလက္ထေရာနစ္လက္မွတ္ ဝယ္ၿပီးေနာက္ ခရီးသည္မ်ားသည္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ လက္မွတ္ျပန္ေပးျခင္းႏွင့္ ခရီးစဥ္ေျပာင္းျခင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္၊ အျပင္မထြက္လွ်င္ ေဆာင္ရြက္ ၿပီးဆံုးၿပီးေျမာက္ ႏုိင္မည္။

555839

ခရီးထြက္ခ်ိန္ မွတ္ပံုတင္ကတ္ျဖင့္ ဘူတာရံု ဝင္ထြက္ႏုိင္မည္၊ လက္မွတ္ယူသည့္ အစီအစဥ္ကုိ ေလွ်ာ့က်၍ ဝင္ထြက္ႏႈန္းကုိ မ်ားမ်ား တုိးျမႇင့္ၿပီး ခရီးသည္မ်ား၏ အခ်ိန္ကုိ ၿခိဳးျခံ၍ လက္မွတ္ေပ်ာက္သြားျခင္း၊ လက္မွတ္တုဝယ္ျခင္း စသည့္ အႏၲရာယ္မ်ားကုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္စြာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္မည္။

555840

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္

ပထမအႀကိမ္ ယူနန္-ရွန္ဟိုင္း ထြက္ကုန္ပစၥည္းပြဲကို က်င္းပ၍ ယူနန႔္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ထြက္ကုန္ ၈၇ မ်ိဳးသည္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီခံ