ကူမင္းၿမိဳ႕ ေစ်းကြက္တြင္ ေတာမႈိ အမ်ားအျပား စတင္ေရာင္းခ်၍ ေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပုိခ်ဳိလာ

2020-06-18 18:11 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အခုရက္မ်ားတြင္ မုိးရြာျခင္း ႏွင့္အမွ် Thelephora ganbajun Zang၊ Lactarius volemus၊ ေခ်ာင္ျမန္မႈိ၊ ဖီေထ်ာင္မႈိ စသည့္ ေတာမႈိ အမ်ဳိး ၂၀ ေက်ာ္ကုိ ေစ်းတြင္ ေရွ႕စဥ္ေနာက္ဆက္ စတင္ေရာင္းခ်၍ ေန႔တုိင္း ေရာင္းခ်သည့္ ေတာမႈိအေရအတြက္သည္ အတန္ ၁၅၀ နီးပါး ရွိၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ လဝက္ထက္ ၅ ဆ တုိးပြားလာ၍ ေတာမႈိ အမ်ဳိးမ်ဳိးတုိ႔၏ ေစ်းသည္လည္း မ်ားမ်ား က်ဆင္းလာၿပီး တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပုိခ်ဳိလာပါသည္။

554948_670x670

554949_670x670

ေစ်းတြင္ စတင္ေရာင္းခ်သည့္ ေတာမႈိ အမ်ဳိး ၂၀ ေက်ာ္ရွိ

ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ သတင္းေထာက္သည္ မူေဆြဟြာ ေတာမႈိ ေရာင္းဝယ္ေရးေစ်းတန္းသုိ႔ လက္ေတြ႕ ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ေတာမႈိ၏ အမ်ဳိးအစားသည္ မ်ားျပားလွ၍ ယခင္က ေစ်းတြင္ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ Boletus မ်ဳိးမ်ားႏွင့္ Collybia albuminosa မ်ားတုိ႔ အျပင္ ေစ်းခ်ဳိသည့္ Lactarius volemus၊ Russula virescens၊ Ramaria botrytoides၊ ေခ်ာင္ျမန္မႈိႏွင့္ အရည္အေသြးေကာင္းၿပီး ေစ်းႀကီးေသာ Thelephora ganbajun Zang ႏွင့္ Tricholoma matsutake (lto et lmai) Singer မ်ားကုိလည္း ေစ်းတြင္ စတင္ေရာင္းခ်ပါသည္။ ယခု ေစ်းတြင္ စတင္ေရာင္းခ်သည့္ ေတာမႈိမ်ားသည္ အမ်ဳိး ၂၀ ေက်ာ္ ရွိ၍ Boletus မ်ဳိးႏွင့္ Collybia albuminosa မ်ားတုိ႔ကုိ အဓိက ေရာင္းခ်ေနပါသည္။

554951_670x670

554952_670x670

554953_670x670

Tricholoma matsutake (lto et lmai) Singer ၏ေစ်းသည္ မ်ားမ်ား က်ဆင္းလာ

ယခုတေလာ ေစ်းတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ေတာမႈိမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းသည္ တည္ျငိမ္စြာ ေန၍ Collybia albuminosa တစ္ကီလုိဂရမ္ ယြမ္ ၁၀၀ မွ ၄၅၀ အထိ ျဖစ္ၿပီး Boletus luridus တစ္ကီလုိဂရမ္ ယြမ္ ၈၀ မွ ၂၃၀ အထိ ျဖစ္ပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ လဝက္ မတုိင္မီ တစ္ကီလုိဂရမ္ ယြမ္ ၁၀၀၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ Russula virescens မ်ားကုိ ယခု ယြမ္ ၉၀ မွ ၂၆၀ သာျဖင့္ ဝယ္ယူႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ေစ်းတြင္ စတင္ေရာင္းခ်ေနသည့္ Lactarius volemus၊ ေခ်ာင္ျမန္မႈိ၊ Ramaria botrytoides မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းသည္ ပုိခ်ဳိၿပီး တစ္ကီလုိဂရမ္ ယြမ္ ၁၀၀ နီးပါးသာ ျဖစ္ပါသည္။ ခ်ဴရႊန္ၿမိဳ႕မွ ထြက္သည့္ Thelephora ganbajun Zang မ်ား၏ ေစ်းသည္ တစ္ကီလုိဂရမ္ ယြမ္ ၆၀၀ မွ ၉၅၀ အထိ ျဖစ္၍ ေဝစန္းၿမိဳ႕မွ ထြက္သည္မွာ ယြမ္ ၃၀၀ မွ ၄၀၀ အထိ ျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းတြင္ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈ အႀကီးဆံုးေသာ ေတာမႈိသည္ ရွန္ဂရိလာၿမိဳ႕မွ ထြက္သည့္ Tricholoma matsutake (lto et lmai) Singer ျဖစ္၍ ယခု တစ္ကီလုိဂရမ္ ယြမ္ ၉၀၀ မွ ၁၅၀၀ အထိ ျဖစ္ပါသည္။ ေတာမႈိ၏ ထြက္ကုန္အေရအတြက္သည္ ေစ်းကုိ တုိက္ရုိက္ထိခုိင္ ႏုိင္ျခင္းအေၾကာင္း၊ ၁၀ ရက္ၾကာ မတုိင္မီ Tricholoma matsutake (lto et lmai) Singer မ်ား၏ ေစ်းသည္ တစ္ကီလုိဂရမ္ ယြမ္ ၁.၅ ေသာင္း ျဖစ္ေသးေသာ္လည္း အခုရက္မ်ားတြင္ ထြက္ကုန္အေရအတြက္ မ်ားလာေသာေၾကာင့္ ေစ်းသည္လည္း မ်ားမ်ား က်ဆင္းလာပါသည္ ဟု ကုန္သည္မ်ား မိတ္ဆက္ေျပာျပ ခဲ့ပါသည္။

554955_670x670

မုိးရာသီ က်ေရာက္ေနသည္ႏွင့္အမွ် ယူနန္ျပည္နယ္ ေနရာအသီးသီး၏ ေစ်းတြင္ ေတာမႈိမ်ားကုိ  ေရွ႕စဥ္ေနာက္ဆက္ စတင္ေရာင္းခ်ေနပါၿပီ ျဖစ္၍ အမ်ဳိးအစားလည္း ေပါမ်ားႂကြယ္ဝပါသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အခု ေစ်းတြင္ ေန႔တုိင္း ေရာင္းခ်သည့္ ေတာမႈိ အေရအတြက္သည္ အတန္ ၁၅၀ နီးပါး ရွိ၍ ေစ်းသည္လည္း သက္သာပါသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာမႈိ အႀကီးအက်ယ္ ေရာင္းခ်သည့္ အခ်ိန္ကာလသုိ႔ ခ်က္ခ်င္း လာေရာက္ေတာ့မည္ဟု မူေဆြဟြာ ေတာမႈိ ေရာင္းဝယ္ေရးေစ်းတန္း မန္ေနဂ်ာ ခ်မ္အုိင္လီသည္ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ ဤႏွစ္ ေတာမႈိကုိ ေစ်းတြင္ စတင္ေရာင္းခ်သည့္ အခ်ိန္သည္ မႏွစ္ကထက္ ပုိမုိေနာက္က် ေသာ္လည္း ေရာင္းခ်သည့္အေရအတြက္သည္ မႏွစ္ကႏွင့္ ကြာျခားခ်က္ မႀကီးေပ ျဖစ္ၿပီး ေစ်းသည္လည္း မႏွစ္ကထက္ နည္းနည္းသာ ႀကီးပါသည္။ တစ္ႏွစ္လံုးတြင္ ဇူလုိင္လမွ ၾသဂုတ္လအထိ ထြက္သည့္ေတာမႈိ၏ အရည္အေသြးသည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္၍ ေစ်းသည္လည္း အခ်ဳိဆံုး ျဖစ္ပါသည္။

554957_670x670

ယခုေစ်းကြက္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ထြက္သည့္ ေတာမႈိမ်ားအျပင္ ဟုိနန္ျပည္နယ္မွ ထြက္သည့္ Collybia albuminosa မ်ားလည္း ရွိ၍ ေစ်းသည္ တစ္ကီလုိဂရမ္ ယြမ္ ၁၃၀ မွ ၁၄၀ အထိ ျဖစ္ပါသည္။ ဟုိနန္၏ Collybia albuminosa မ်ားသည္ Collybia albuminosa ဆီကုိ ေၾကာ္ရန္ ပုုိမုိသင့္ေတာ္ပါသည္။

ေတာမႈိ အမ်ဳိးမ်ဳိး၏ ေစ်းစာရင္း (တစ္ကီလုိဂရမ္)
Collybia albuminosa ။။ ယြမ္ ၁၀၀ မွ ၄၅၀ အထိ
Collybia albuminosa (ဟုိနန္ျပည္နယ္မွ ထြက္သည္)။။ ယြမ္ ၁၃၀ မွ ၁၄၀ အထိ
Boletus luridus ။။ ယြမ္ ၈၀ မွ ၂၃၀ အထိ
Russula virescens ။။ ယြမ္ ၉၀ မွ ၂၆၀ အထိ
Thelephora ganbajun Zang (ခ်ဴရႊန္ၿမိဳ႕မွ ထြက္သည္)။။ ယြမ္ ၆၀၀ မွ ၉၅၀ အထိ
Thelephora ganbajun Zang (ေဝစန္းၿမိဳ႕မွ ထြက္သည္)။။
ယြမ္ ၃၀၀ မွ ၄၀၀ အထိ
Tricholoma matsutake (lto et lmai) Singer ။။ ယြမ္ ၉၀၀ မွ ၁၅၀၀ အထိ
Lactarius volemus ။။ ယြမ္ ၁၀၀ နီးပါး
ေခ်ာင္ျမန္မႈိ ။။ ယြမ္ ၁၀၀ နီးပါး
Ramaria botrytoides ။။ ယြမ္ ၁၀၀ နီးပါး

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္