ခန္းဖူၿမိဳ႕နယ္၌ ဒဗစ္ဒီယာ အင္ဗုိလူကရာတာပန္းမ်ားသည္ ပြင့္ဖူးေန

2020-06-12 15:05 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဘုိင္မာဆီးႏွင္းေတာင္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးဇုန္ ခန္းဖူၿမိဳ႕နယ္ နီဖူဇီစ္ေဒသသုိ႔ ဝင္ေရာက္လွ်င္ ျမင့္မားမတ္ေစာက္ေသာ ေတာင္တန္းမ်ား အၾကားမွာ ျမစ္မ်ား တလွိမ့္လွိမ့္ႏွင့္ ဒလေဟာစီးဆင္းၿပီး ေလေျပသုတ္ျဖဴးၿပီး ေမႊးပ်ံ႕ တစ္ၿဖိဳက္ၿဖိဳက္သည္ ပီတိေသာ မနႆျဖစ္ေစ၍ ေတာင္ေစာင္းေပၚ၊ လွ်ိေျမာင္ေဘး၊ လွ်ိအတြင္းတုိ႔၌ ေဝေဝဆာဆာပြင့္ဖူးေနသည့္ ဒဗစ္ဒီယာ အင္ဗုိလူကရာတာပန္းမ်ားကုိ ေနရာတကာ ေတြ႕ျမင္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။ ေလယူရာ ခုန္ကေနသည့္ ႏုိ႔ႏွစ္ေရာင္ျဖစ္ေသာ ပန္းပြင့္မ်ားကုိ မ်က္လံုးေမာ့ၿပီး ၾကည့္လွ်င္ ေထာင္လုိက္ေသာင္းလုိက္သည့္ ခုိျဖဴမ်ားသည္ သစ္ကုိင္းေပၚတြင္ ခုန္ကေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အလွျပရုကၡပင္ ၁၀ မ်ဳိးထဲမွ ၁ မ်ဳိးအျဖစ္ ထည့္သြင္းေပးသည့္၊ ရုကၡပင္မ်ားထဲမွ ပန္ဒါဝက္ဝံဟု တင္စားေခၚေဝၚသည့္  ဒဗစ္ဒီယာ အင္ဗုိလူကရာတာ မ်ားသည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ မီတာ ၂၀၀၀ မွ ၃၀၀၀ အထိ ျဖစ္ေသာ ေတာင္တန္းေဒသ လွ်ိေျမာင္ထဲ၌ သဘာဝအေလွ်ာက္ ရွင္သန္ႀကီးထြား လာပါသည္၊ ေဝရွီးခရုိင္ ခန္းဖူၿမိဳ႕နယ္သည္ တီခ်င့္ တိဗက္လူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲထဲတြင္ အေရးႀကီးေသာ ဒဗစ္ဒီယာ အင္ဗုိလူကရာတာ၏ေတာရုိင္း သဘာဝ ပ်ံ႕ႏံွ႔နယ္ေျမ ျဖစ္ပါသည္။ ခန္းဖူၿမိဳ႕နယ္ နီဖူဇီစ္ေဒသ၌ ေတာရုိင္း ဒဗစ္ဒီယာ အင္ဗုိလူကရာတာ ၆၈ ပင္ရွိ၍ ၎တုိ႔ထဲတြင္ အပင္အခ်ဳ႕မ်ား၏ အသက္သည္ အႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ေနပါၿပီ။

525038_670x670

525039_670x670

525040_670x670

525042_670x670

525044_670x670

525045_670x670

 

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္