ယူနန္ျပည္နယ္ မိန္းဇိၿမိဳ႕တြင္ စိန္ပန္းမ်ားသည္ ဖူးပြင့္ေန

2020-06-12 08:30 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

139120145_15915033375131n

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) ယခုတေလာ ယူနန္ျပည္နယ္ ဟုန္းေဟး ဟာနီလူမ်ိဳးႏွင့္ ယီလူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲ မိန္းဇိၿမိဳ႕တြင္ စိန္ပန္းမ်ားသည္ အပင္ေသာင္းႏွင့္ခ်ီၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္၍ ဖူးပြင့္ ေနပါသည္၊ ႐ႊန္းတင့္ေဝဆာ လွပါသည္။ နီရဲရဲေသာ စိန္ပန္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ အေဆာက္အအုံမ်ားသည္ ေရာႁပြမ္းၿပီး ေရာင္ျပန္ဟပ္၍ လွပထည္ဝါေသာ၊ ထြန္းလင္းေတာက္ပေသာ ႐ႈခင္းရႈကြက္ ျဖစ္လာ ေနပါသည္။

139120145_15915033375951n

139120145_15915033377261n

139120145_15915033378241n

139120145_15915033379561n

139120145_15915033380911n

139120145_15915033382351n

139120145_15915033383641n

139120145_15915033384861n

139120145_15915033386451n

139120145_15915033387861n

139120145_15915033388871n

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္