စီလင္-လူရွီ အျမန္လမ္းမႀကီးသည္ လမ္းေပါက္ေတာ့မည္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ လူရွီသုိ႔ တစ္နာရီခြဲသာ လုိ

2020-06-10 12:52 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) စီလင္-လူရွီ အျမန္လမ္းမႀကီး (ကူမင္းအစိတ္အပုိင္း)ကုိ တည္ေဆာက္ၿပီးသာ ျဖစ္ပါၿပီ၊ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ စတင္လမ္းေပါက္မည္။ လမ္းေပါက္ၿပီးေနာက္ ယီလ်ံ-စီလင္ အျမန္လမ္းမႀကီး၊ G80 ကြန္က်ဴး-ကူမင္းအျမန္လမ္းမႀကီး (စီေစာ္ အစိတ္အပုိင္း)၊ စီလင္-လူရွီ အျမန္လမ္းမႀကီး (ဟံုဟယ္ အစိတ္အပုိင္း)တုိ႔ႏွင့္ဆက္စပ္ၿပီး စီလင္-မန္ဇီ အျမန္လမ္းမႀကီး၊ စီလင္-လူရွီ-ခ်ဳပ္ေပ အျမန္လမ္းမႀကီးတုိ႔ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆြဲလမ္းေပါက္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္၍  ကူမင္းၿမိဳ႕မွ လူရွီသုိ႔ သြားေရာက္လွ်င္ ကားေမာင္းခ်ိန္တစ္နာရီခြဲသုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္မည္၊ ကူမင္းမွ ယူနန္အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းသုိ႔ သြားေရာက္သည့္အတြက္ သစ္လြင္ေသာ ေပါက္ေရာက္ရာလမ္းေပး၍ ယူနန္အလယ္ပုိင္းၿမိဳ႕ျပ စီးပြားေရးစက္ဝုိင္း ဗဟုိၿမိဳ႕၌ အျမန္လမ္းမႀကီး ႏွစ္လုိင္းအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္လမ္းေပါက္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ယူနန္အလယ္ပုိင္းၿမိဳ႕ျပ စီးပြားေရးစက္ဝုိင္းတစ္ခုတည္း လ်င္ျမန္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေစမည္။

စီလင္-လူရွီ အျမန္လမ္းမႀကီးသည္ စုစုေပါင္း ၅၁.၃၇ ကီလုိမီတာ ရွည္၍ ဟံုဟယ္ အစိတ္အပုိင္းကုိ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးသာ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ စီလင္-လူရွီ အျမန္လမ္းမႀကီး (ကူမင္း အစိတ္အပုိင္း)သည္ စုစုေပါင္း ၂၇.၂၆ ကီလုိမီတာ ရွည္၍ စီလင္-ေစာ္လံုဘုရားေက်ာင္း အျမန္လမ္းမႀကီးမွ ေစာယီစန္းကားရပ္ နားရပ္ကြက္ မွစ၍ စီလင္-ေစာ္လံုဘုရားေက်ာင္း အျမန္လမ္းမႀကီးေပၚ၌ ေစာယီစန္း ဖလုိင္းအုိပါကုိ ေထာင္လုိက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ အျမန္လမ္းမႀကီးကြန္ရက္ G80 ကြန္က်ဴး-ကူမင္း အျမန္လမ္းမႀကီး စီေစာ္ အစိတ္အပုိင္းႏွင့္ အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္၍ ပန္းတုိင္သည္ စီလင္ခရုိင္ ေကြစန္းၿမိဳ႕နယ္ ရွဘုလံုေက်းရြာ၌ တည္ရွိေနပါသည္၊ အသြားအျပန္ လမ္းေၾကာင္း ၄ ေၾကာင္း ရွိသည့္ အျမန္ေျပးလမ္း၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္းအရ တည္ေဆာက္၍ အဓိကလမ္းေၾကာင္း၏ အရွန္အဟုန္သည္ တစ္နာရီ ကီိလုိမီတာ(၁၀၀) စီစဥ္ပါသည္။

 

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္

ပထမအႀကိမ္ ယူနန္-ရွန္ဟိုင္း ထြက္ကုန္ပစၥည္းပြဲကို က်င္းပ၍ ယူနန႔္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ထြက္ကုန္ ၈၇ မ်ိဳးသည္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီခံ