ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္၊ ယူနန္-ျမန္မာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးသည္ အခန္းက႑သစ္ကုိ ဆက္လက္ေရးသား

2020-06-09 15:25 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ သံတမန္ဆက္ဆံေရးကုိ ထူေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ အခ်ိန္ကာလသည္ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံတုိ႔၏ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကာလရွိ "ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္" ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွင္းမႈကို ဆက္ခံတုိးပြား လာေစ ခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ အခ်ိန္ကာလအတြင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူလူထုတို႔၏ ေအးအတူပူအမွ်၊ အျပန္အလွန္ ေဖးမေစာင့္ေရွာက္ေသာ ညီရင္းအစ္ကုိ ခ်စ္ၾကည္ေရး ေမတၲာစိတ္ဓာတ္ နက္႐ႈိင္းလ်က္ရွိပါသည္။

541656

ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ကာလအတြင္း အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈျဖင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတာ နက္႐ႈိင္းျခင္း

ႏွစ္ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲမ်ား၏ ဦးေဆာင္လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ မတူကြဲျပားသည့္ ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ဘက္ေပါင္းစုံဆက္ဆံေရး သင့္ေတာ္သည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ တ႐ုတ္- ျမန္မာဆက္ဆံေရး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ႀကီးျမတ္ေသာ လမ္းျပေျမပုံကို အတူတကြေရးဆြဲ ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အေျခအေနမ်ား မည္သို႔ပင္ ေျပာင္းလဲမႈရွိ ေစကာမူ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔၏ ေရွ႕ေရးကံၾကမၼာသည္ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္စပ္ လ်က္ရွိေနပါသည္။

541657

ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ကာလအတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ စည္ပင္သာယာဝေျပာလာျခင္း

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တို႔ အတူတကြႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ အႀကံဉာဏ္ရွိရာမွ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္လာသည္ အထိ ေရာက္ရွိလ်က္ရွိရာ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” စီမံကိန္းသည္ တည္ၿငိမ္စြာျဖင့္ ေရွ႕သို႔လွမ္းခ်ီ ေနပါသည္၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္း စသည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ လူတို႔အတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ အက်ိဳးေဆာင္ေပးပါၿပီ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေသာ နယ္စပ္ေဒသ ကုန္စည္ျပပြဲသည္လည္း အခ်ိန္ၾကာလာသည္ ႏွင့္အမွ် ပို၍ ထင္ရွားလာသည္။ ဖရဲသီးထြက္ခ်ိန္တြင္ ယူနန္ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျမန္မာ့ဖရဲသီးစိုက္ပ်ိဳးသူ ႏွင့္အတူ ဖရဲသီးမ်ားအား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေနရာအသီးသီးသို႔ တင္ပို႔၍ အားလံုးသည္ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းသာၾကပါသည္။

541654

ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ကာလအတြင္း အတူတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ အတူတကြ အက်ိဳးအျမတ္ မွ်ေဝခံစားျခင္း

ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ ဆက္လက္ က်င္းပသည့္ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ေပ်ာ္ပြဲသဘင္သည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားအား ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္နိဗၺာန္တစ္ခု ျဖစ္ေစပါသည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဖက္ရွင္ယဥ္ေက်းမႈျပပြဲႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစတင္တည္ေထာင္ျခင္း ၿပိဳင္ပြဲတုိ႔သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လူငယ္မ်ား၏ အိပ္မက္ကို ထြန္းလင္းပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ မထမအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့သည့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ႏွစ္သစ္ကူးေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲသည္ ယဥ္ေက်းမႈျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူလူထုတို႔၏ စိတ္ႏွလုံး ပိုမိုနီးကပ္လာေစၿပီး အျပန္အလွန္နားလည္မႈ တိုးမ်ားလာေစပါသည္။ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကပ္ေရာဂါ ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိရာ တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္ လက္တြဲၿပီး ေအးအတူပူအမွ် ေဖးမေစာင့္ေရွာက္ျခင္း အင္အားျဖင့္ ကပ္ေရာဂါကို အတူတကြ တိုက္ဖ်က္၍ ခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္သည့္ ျပည္နယ္အျဖစ္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္လည္း ျမစ္ေခ်ာင္းတစ္သြယ္မွ ျဖစ္လာသည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို ပါၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လက္တြဲ၍ "ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု" ႏွင့္ စီးပြားေရးစႀကႍ တစ္ေလွ်ာက္ ေရွ႕သုိ႔သြား၍ "ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္" ခ်စ္ၾကည္ေရး အခန္းက႑သစ္ကုိ ဆက္လက္ေရးသားမည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္