ပၪၥမႀကိမ္ေျမာက္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေရကူးယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ကို စတင္က်င္းပ

2020-06-05 15:39 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) ေမလ်စ္-ခန္းတားႀကီး ဟူေသာ ပၪၥမႀကိမ္ေျမာက္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေရကူးယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ကို ယခု က်င္းပေနပါၿပီ၊ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္း ဝူဟန္ၿမိဳ႕ကို အကူအညီ ေပးခဲ့ၾကသည့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕၊ ယူရွီၿမိဳ႕၊ လင္ဆန္းၿမိဳ႕တုိ႔၌ ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစနစ္မွ လုပ္ငန္းဌာန ၃၂ခု၏ ဝန္ထမ္းစလံုးသည္ ေရကူးယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္၏ အခမဲ့ သို႔မဟုတ္ ေစ်းေလွ်ာ့လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ခံစားႏိုင္ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ ေရကူးယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ကုိ ယူနန္ျပည္နယ္ အားကစားဦးစီးဌာနႏွင့္ ေမလ်စ္ခန္းကုမၸဏီ တုိ႔သည္ ပူးေပါင္းက်င္းပပါသည္၊ ေမလ်စ္ခန္းကုမၸဏီ ေအာက္ရွိ ကူမင္းၿမိဳ႕၊ ယူရွီၿမိဳ႕၊ လင္ဆန္းၿမိဳ႕တုိ႔၌ ေရကူးကန္မ်ားသည္ ဝူဟန္ၿမိဳ႕ကို အကူအညီ ေပးခဲ့ၾကသည့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ဝန္းထမ္းမ်ား အတြက္ ေရကူးကတ္ ၂၀၅ခ်ပ္ကို အခမဲ့ ျဖန႔္ေဝေပးပါမည္၊ ထို႔ျပင္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ဝန္းထမ္းစလံုးသည္ လတိုင္း ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေရကူးကန္ထဲသုိ႔ အခမဲ့ ေရကူးႏိုင္ပါမည္။

ယူနန္ျပည္နယ္၏ ကပ္ေရာဂါ ခုခံတိုက္ဖ်က္ေရး အေျခအေနသည္ တည္ျငိမ္လာ ေသာေၾကာင့္ တစ္ျပည္နယ္လုံးရွိ အလတ္စား အေသးစား ေရကူးကန္မ်ားသည္လည္း တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ လိုက္ပါၿပီ။ ႏွစ္တိုင္း ေမလတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေရကူးယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ကို သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ အတိုင္း က်င္းပေလ့ရွိပါသည္၊ ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပြဲေတာ္ က်င္းပရာတြင္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား အတြက္ အခမဲ့ ေရကူးျခင္း လႈပ္ရွားမႈကိုလည္း စီစဥ္တတ္ၾကခဲ့ပါသည္။ ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္း ကုိယ္က်ဳိးမဖက္ ေပးလႉခဲ့ၾကသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္ ဤႏွစ္ ပြဲေတာ္သည္ ဝူဟန္ၿမိဳ႕ကို အကူအညီ ေပးခဲ့ၾကသည့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ ထူးထူးျခားျခား က်င္းပေပးပါသည္။

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ လုပ္ငန္းကို ေကာင္းမြန္စာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ပြဲေတာ္ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရကူးကန္မ်ားအား ပိုးသန႔္ျခင္း၊ ခုခံတုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းကို တင္းက်ပ္စြာ ေဆာင္႐ြက္တတ္ပါသည္။ ေန႔တိုင္း ေရကူးကန္ ပိတ္ၿပီးေနာက္ ေရကူးကန္ကို အျပည့္အဝ ပိုးသန႔္တတ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္