အယ္ဟုိင္ေရကန္၌ Ottelia acuminata var. acuminate မ်ားကုိ ျပန္ေတြ႕

2020-06-05 13:53 ေရာင္စံုတ္မ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ယူနန္ျပည္နယ္ တလီၿမိဳ႕ အယ္ဟုိင္ေရကန္၌ “ေရအရည္အေသြး၏ ကုကၠလံ” ကဲ့သုိ႔ တင္မွတ္ခံသည့္ Otteliaacuminata var. acuminate မ်ားကုိ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ေတြ႕ရွိရန္ ခက္ဖူးပါသည္။ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ကုန္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ကယ္တင္ႏုိင္ရန္အတြက္္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး အယ္ဟုိင္ ေရကန္ကုိ ဘက္စံုျပဳျပင္ ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ၿပီးေနာက္ အယ္ဟုိင္ေရကန္ တစ္ကန္လံုး၏ ေရအရည္အေသြး သည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ Ⅱအမ်ဳိးအစားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကာခ်ိန္မွာ ၇ လရွိခဲ့ပါသည္၊အဓိက ေရအရည္အေသြး လ်ာထားခ်က္၏ ေျပာင္းလဲမႈအလားအလာသည္ ေကာင္းမြန္လာခဲ့ပါသည္။ အခု သန႔္ရွင္းၾကည္လင္ေသာ အယ္ဟုိင္ေရကန္ ထဲ၌ Ottelia acuminata var. acuminate မ်ားကုိ ျပန္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။

139105169_15910000226791n

139105169_15910000229071n

139105169_15910000229921n

139105169_15910000230651n

 

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္

ပထမအႀကိမ္ ယူနန္-ရွန္ဟိုင္း ထြက္ကုန္ပစၥည္းပြဲကို က်င္းပ၍ ယူနန႔္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ထြက္ကုန္ ၈၇ မ်ိဳးသည္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီခံ