တ႐ုတ္-ယူနန္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ မ်ဳိးေစ့လုပ္ငန္းျပပြဲကုိ ၾသဂုတ္လတြင္ က်င္းပမည္

2020-06-04 14:48 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

535559

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) ၂၀၂၀ခုႏွစ္ တ႐ုတ္-ယူနန္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ မ်ဳိးေစ့လုပ္ငန္းျပပြဲကုိ ၾသဂုတ္လတြင္ လွ်န္းဝမ္းေတာင္ ေခတ္သစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးပန္းၿခံထဲမွ ယူနန္ ကုန္းျပင္ျမင့္ မ်ဳိးေစ့လုပ္ငန္းေဒသ၌ က်င္းပပါမည္။ လက္ရွိ ေဒသထဲတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးႏွင့္ တျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ အသစ္ဆုံး၊ အေကာင္းဆုံး၊ အထူးျခားဆုံး ျဖစ္ေသာ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္ သစ္သီးမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳး ေနပါသည္။

ယူနန္ ကုန္းျပင္ျမင့္ မ်ဳိးေစ့လုပ္ငန္းေဒသသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ အျမန္ရထား ဘူတာ႐ုံ၏ ေနာက္ဖက္မွ လွ်န္းဝမ္းေတာင္ ေခတ္သစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးပန္းၿခံ ထဲတြင္ တည္ရွိေန၍ ကူမင္း အဓိကၿမိဳ႕တြင္းရပ္ကြက္ႏွင့္ ၃၅ ကီလိုမီတာ ကြာေဝးပါသည္။ ေဒသကုိ ယူနန္ႏႈန္းဆင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုမၸဏီႏွင့္ ယူနန္ ယြင္းဆန္းက်ားႏႈန္း နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္း၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွၿပီး ေဆာက္လုပ္ကာ အက်ယ္အဝန္းမွာ အမုိ ၁ ေတာင္ေက်ာ္ ရွိပါသည္။ ေဒသထဲတြင္ စံျပကုန္ထုတ္ေဒသ၊ ေရမလိုေသာ စိုက္ပ်ိဳးေဒသ၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး ယဥ္ေက်းမႈကို လက္ေတြ႕ခံစားေဒသ၊ နာမည္ႀကီးေသာပန္းမ်ား ျပေဒသ၊ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ ျပေဒသႏွင့္ အနားယူဖို႔ ခင္းထားေသာ ျမက္ခင္း စသည္တို႔ ရွိပါသည္။

ယူနန္ ကုန္းျပင္ျမင့္မွာ ကြဲျပားျခားနားေသာ ရာသီဥတု ရွိေသာေၾကာင့္ ေဒသထဲတြင္ ရာသီမေ႐ြး အသီးအႏွံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ပါသည္၊ ထို႔ျပင္ တုိးတက္ေသာနည္းပညာ အသုံးျပဳၿပီး ထြက္လာသည့္ အသီးအႏွံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား၏ အရည္အေသြးသည္ အီးယူ၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္း မွီ၍ တ႐ုတ္ျပည္ ဂြမ္ေဒါင္းျပည္နယ္၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ မကာအို စသည့္ေနရာမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ပါၿပီ၊ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားလည္း ကိုယ္ပိုင္ကားေမာင္းၿပီး အမွ်င္မျပတ္ ဆြတ္ခူး ေရာက္လာပါသည္။ ကုန္းျပင္ျမင့္ ညစ္ညမ္း၊ ဓာတုပစၥည္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ သဘာဝ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ အမွတ္တံဆိပ္သည္ နာမည္ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေစရန္ ၂၀၂၀ခုႏွစ္ တ႐ုတ္-ယူနန္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ မ်ဳိးေစ့လုပ္ငန္းျပပြဲကုိ ၾသဂုတ္လတြင္ မ်ဳိးေစ့လုပ္ငန္းေဒသ၌ က်င္းပပါမည္။ ထိုအခါတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ေနရာအသီးသီး မွလာေသာ တစ္ဆင့္ေရာင္းခ်ေရး ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ေထာင္ေက်ာ္သည္ ျပပြဲကုိ လာေရာက္ပါဝင္ ၾကပါမည္။ ထို႔ျပင္ ယူနန္ကုန္းျပင္ျမင့္ မ်ဳိးေစ့လုပ္ငန္းေဒသတြင္ အတူစံစားၾကသည့္ စုိက္ပ်ဳိးျခံကို တည္ေဆာက္၍ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္စုိက္ေျမ တစ္ခ်ပ္ကုိ ေတာင္းယူၿပီး မိမိႏွစ္သက္ေသာ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးၿပီးေနာက္ ကေလးႏွင့္ အတူတူ ဆြတ္ခူးၿပီး ေက်းလက္ဘဝ၏ ေပ်ာ္စရာကို လက္ေတြ႕ခံစား ႏုိင္မည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္