လတ္ဆတ္ပန္းမ်ားသည္ လူသားမ်ားကို ခ်မ္းသာေစ

2020-06-04 12:34 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

513296

513297

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) ယူနန္ျပည္နယ္ မုတ္သင့္ခ႐ိုင္ ယိုတင္႐ြာတြင္ ယိုတင္ႏွင္းဆီကေလး စိုက္ခင္းထဲမွ ႏွင္းဆီပန္း အမုိ ၁ ရာေက်ာ္သည္ ယွဥ္ၿပိဳင္စြာ ဖူးပြင့္ေန၍ ေဒသခံ ယီလူမ်ိဳးအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လတ္ဆတ္ပန္းပြင့္မ်ားကို ဆြတ္ခူးေန၍ အားလုံး စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းသာမိ ေသာေၾကာင့္ အၿပဳံး ေပၚထြက္ ေနၾကပါသည္။

513300

513302

ႏိုင္ငံေတာ္၏ လုပ္ငန္းအားျဖင့္ ေဆးရဲသူမ်ားကုိ ကူညီပံ့ပုိးေရးမူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အတြက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေစရန္ အတြက္၂၀၁၅ခုႏွစ္ကုန္တြင္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္၊ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ယူနန္ျပည္နယ္ လူငယ္မ်ား လုပ္ငန္းဖြင့္လွစ္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္း ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕၊ က်ားလန္ကုမၸဏီအုပ္စုတို႔သည္ အတူတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ "တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားအမ်ိဳးသမီးမ်ား အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္း စီမံကိန္း" က်ားလန္ကုမၸဏီအုပ္စု ေမဆု ေတာ႐ိုင္းႏွင္းဆီစိုက္ခင္းကို မုတ္သင့္ ယီလူမ်ိဳး စုစည္းေနထိုင္ၾကသည့္ ယိုတင္႐ြာ၌ တရားဝင္ တည္ေဆာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။

513303

513304

513305

513306

ဤစီမံကိန္းကို လုပ္ေဆာင္ျခင္း ကတည္းက မုတ္သင့္ခ႐ိုင္သည္ ယိုတင္႐ြာ၏ ေတာင္တန္းေျမယာ စြန႔္ပစ္ျခင္းႏွင့္ က်န္ရစ္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အျပင္ထြက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ မရႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေစရန္ ေတာ႐ိုင္း ႏွင္းဆီပန္းလုပ္ငန္းကို ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။ ယီလူမ်ိဳးအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္နားတြင္ အလုပ္လုပ္ၿပီး အဝင္ေငြတုိးမ်ားသည့္ အလုိဆႏၵႏွင့္ ေဆးရဲသူမ်ားကုိ ကူညီပံ့ပုိးေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚ ေစပါသည္။

513307

513308

513309

513311

513312

513313

513314

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္