ဟုိင္ေက ယက္မင္ဇူေစ်းကုိ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔ မွစ၍ ျပန္ဖြင့္မည္

2020-05-29 16:38 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ေခတၲပိတ္ပင္ခဲ့သည့္ ဟုိင္ေကဥယ်ာဥ္ ဟုိင္ေက ယက္မင္ဇူေစ်းကုိ ဤေန႔ (ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔)ည မွစ၍ ျပန္ဖြင့္မည္။

ျပန္ဖြင့္ၿပီးေနာက္ ဟုိင္ေက ယက္မင္ဇူေစ်းကုိ ေသာၾကာေန႔၊ စေနေန႔၊ တနဂၤေႏြေန႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ တရားဝင္ရံုပိတ္ရက္မ်ားတြင္ ဖြင့္လွစ္၍ ဖြင့္လွစ္ကန႔္သတ္ခ်ိန္ ညေန ၄း၀၀-ည ၉း၀၀ ျဖစ္ပါသည္။ ေစ်း၏ အမ်ဳိးအစား၊ အရည္အေသြး၊ အေျခအေန စလံုးကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္၍ ယခင္ “ကားေနာက္ဖံုး” ပံုစံကုိ ထပ္မံအဆင့္ျမႇင့္ၿပီး ကုန္ေသတၲာ loft အစားအစာေရာင္းေစ်း၊ ကားေနာက္ဖံုးညေစ်း စသည့္ အမ်ဳိးအစာမ်ားျပားၿပီး ထူးျခားေသာ ညတြင္း႐ႈခင္းျပသည့္ ေစ်းကုိ ပါဝင္ပါသည္၊ ထုိ႔ျပင္၊ ဘာဘီက်ဴးဘူေဖး စသည့္ အဆန္းထြင္သည့္ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ လမ္းေဘးေစ်းဆုိင္ႏွင့္ ကစားစီမံကိန္းမ်ား ရွိ၍ သစ္လြင္စြာ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ျခင္းအားျဖင့္ လည္ပတ္ရန္၊ ကစားရန္၊ ၾကည့္႐ႈရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ ညေစ်း ျဖစ္လာမည္။ အစားအစာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဆန္းထြင္မႈ အျပင္ ဥယ်ာဥ္ထဲမွ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝလွေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ညတြင္း ပံုမွန္ဖြင့္လွစ္မည္။

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္