တုပ္နန္ပန္းေစ်းသည္ ျပန္လည္ေကာင္းလာ

2020-05-21 14:40 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

516091

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ကပ္ေရာဂါ အေျခအေနသည္ ျပန္လာေကာင္းမြန္လာသည္ ႏွင့္အမွ် ေခတၲရပ္ထားသည့္ တုပ္နန္ပန္းေစ်း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္၍ အားလံုးသည္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၿပီး ပန္းေစ်း ျပန္လည္ ေကာင္းလာေစရန္ စြမ္းကုန္ တြန္းအားေပးခဲ့ပါသည္။ ေမလတြင္ တုပ္နန္ပန္းေစ်းသည္ လ်င္ျမန္စြာ ျပန္လည္ေကာင္းလာ၍ ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ပန္းေလလံတင္ ေရာင္းဝယ္ေရး စင္တာမွ ေလလံတင္ ေရာင္းဝယ္ေရး ပမာဏသည္ လ်င္ျမန္စြာ တက္လာ၍ ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ေရာင္းဝယ္ေရး စုစုေပါင္း ပမာဏသည္ အပြင့္ ၆၉၅၈ ေသာင္း ရွိၿပီး ၂၀၁၉ခုႏွစ္ အခ်ိန္တူကာလထက္ ၈.၃၆ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးပြားလာ၍ ၎အနက္ ေမလ ၁၄ ရက္ေန႔သည္ ေရာင္းဝယ္ေရး အမ်ားဆံုးေသာ ေန႔ ျဖစ္ၿပီး ပမဏ အပြင့္ ၇၄၁ ေသာင္း ေရာက္ရွိၿပီး ထုိေန႔တြင္ ေပးသြင္းသူ အေယာက္ ၄ ေထာင္ေက်ာ္ သည္ ေစ်းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ၿပီး အေရာင္းအဝယ္ျပဳၿပီး ေစ်းကြက္ယံုၾကည္မႈကုိ မ်ားမ်ား တုိးပြားေစ ခဲ့ပါသည္။ “ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔” ပန္းေစ်း၏ အေရာင္းအဝယ္ျပဳျခင္း အမ်ားဆံုးခ်ိန္ က်ေရာက္ျခင္း ႏွင့္အမွ် ကူမင္း ႏုိင္ငံတကာ ပန္းေလလံတင္ ေရာင္းဝယ္ေရး စင္တာ၏ ေပးသြင္းသူမ်ား၊ ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူသူမ်ားႏွင့္ အဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အတူတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ တုပ္နန္ပန္းေစ်းသည္ တည္ျငိမ္ထိေရာက္စြာ အလုပ္လုပ္ရရန္ အာမခံ ခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္