ယူနန္အေဆာက္အဦး၏ ညိႇ႔ႏုိင္စြမ္းမ်ားကို ရႈစားၾကပါ

2020-05-14 15:07 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) ယူနန္အေဆာက္အဦးမ်ားသည္ ေဝေဝဆာဆာ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆုိင္ဆုိင္ရွိ၍ အမ်ဳိးအစား မ်ားျပား လွပါသည္။ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ေရာေႏွာေပါင္းစပ္ျခင္း၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးအစားစားရွိသည့္ အရပ္ေဒသ၏ လူမႈ႐ုိးရာဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ သဘာဝ အေျခအေနမ်ား၊ ထူးျခားေသာ တည္ေနရာ စသည့္ အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ တမူထူးျခားေသာ အေဆာက္အဦး ပုံစံမ်ားသည္ ျဖစ္လာ ေစပါသည္။

139039773_15889358934461n

တံတားမွ အထိမ္းအမွတ္ျပတိုက္အထိ၊ ေနအိမ္မွ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဝင္းအထိ ယူနန္အေဆာက္အဦး မ်ားသည္ ထူးျခားေသာ အလွအပမ်ားကို ျပသ ေနပါသည္။ ၎အနက္ သမိုင္းတြင္ က်န္ရွိခဲ့သည့္ အေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ေခတ္သစ္တြင္ ဖန္တီးထားေသာ အသစ္အဆန္းမ်ား ပါဝင္ၾကပါသည္။ ယူနန္တန္ဖိုး အႀကီးဆုံးေသာ အေဆာက္အဦး မ်ားကို ျပန္လည္ ရႈစားၾကပါ။

ယူနန္၏ တံတား

139039773_15889358935401n

139039773_15889358936321n

139039773_15889358937141n

တံတား၏ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ၿမိဳ႕ျပ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို မ်က္ျမင္သက္ေသခံ လူေတြသည္ တံတားျဖင့္ ပုိသာယာလွပေသာ အနာဂတ္သုိ႔ သြားေရာက္ ႏုိင္ပါသည္။

ယူနန္၏ ေရွးေဟာင္းတိုက္တာ

139039773_15889358937541n

139039773_15889358938921n

ယူနန္နာမည္ေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္၏ ေနအိမ္ေဟာင္း

139039773_15889358939881n

139039773_15889358941121n

နာမည္ေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္၏ ေနအိမ္ေဟာင္းမ်ားထဲတြင္ က်န္ရွိစုေစာင္းခဲ့ေသာ ယဥ္ေက်းမႈသည္ လူမႈေရးစိတ္ဓာတ္ ၏ ဆက္ခံျခင္းႏွင့္ သမိုင္းေပးသည့္ ဥစၥာဓန ျဖစ္ပါသည္။

ယူနန္၏ ဘိုးဘြားအား ဝတ္ျပဳရာဘုံေက်ာင္း

139039773_15889358942441n

139039773_15889358943021n

ဘိုးဘြားအား ဝတ္ျပဳရာဘုံေက်ာင္းသည္ မ်ိဳးတူစု၏ အမွတ္လကၡဏာ ျဖစ္၍ မ်ိဳး႐ိုးတူမိသားစုႀကီး၏ ရႊန္းတင့္ေတာက္ေျပာင္ျခင္းႏွင့္ ႐ိုးရာအစဥ္အလာမ်ားကို ေရးမွတ္ပါသည္။

ယုနန္၏ အထိမ္းအမွတ္ျပတိုက္

139039773_15889358943671n

139039773_15889358943931n

ယူနန္၏ ျပတိုက္

139039773_15889358944791n

139039773_15889358945641n

ျပတိုက္ထဲတြင္ ေခတ္ကာလတိုင္း၏ သတိရခ်က္မ်ားကို အျမတ္တႏိုး သိမ္းဆည္းထား၍ ကာလၾကာရွည္စြာ ဖုန္တင္သည့္ ပုံျပင္မ်ားကိုလည္း ပုန္းကြယ္ထားပါသည္။

ယူနန္၏ ေနအိမ္

139039773_15889358946721n

139039773_15889358947971n

ေနအိမ္မွာ ယူနန္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သရိရခ်က္မ်ားကုိ ဝန္ေဆာင္ထား ပါသည္။

ယူနန္၏ ဘူတာ႐ုံ

139039773_15889358948351n

139039773_15889358949591n

ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ဘူတာ႐ုံအေဟာင္းႏွင့္ ဘူတာ႐ုံအသစ္ အတူယွဥ္တြဲတည္ရွိေန၍ ဤေခတ္ကာလ၏ ဝင္ဆံ့ႏုိင္ျခင္းကို ထင္ဟပ္ျပ ထားပါသည္။

ယူနန္၏ တကၠသိုလ္

139039773_15889358949791n

139039773_15889358953951n

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းဝင္းထဲတြင္ ပညာအနံ႔ႏွင့္ ပန္းအနံ႔ ျပန႔္ႏွံ႔ေန၍ သမိုင္းသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ အာကာသထဲတြင္ ပဲ့တင္ထပ္ ေနပါသည္။

139039773_15889358955051n

139039773_15889358956221n

အေဆာက္အဦး၏ ညိႇ႔ႏုိင္စြမ္းသည္ ဉာဏ္ရည္ပါေသာ တည္ေဆာက္ျခင္း အေပၚ တည္မွီထား၍ သမိုင္း၏ ပုံေဆာင္ခဲ ျဖစ္ပါသည္။ ယူနန္လူမ်ားသည္ ဤေဒသတြင္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနထိုင္ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဆိတ္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ရပ္တည္ထားသည့္ အေဆာက္အဦးမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေအးခ်မ္းေသာ ေနထိုင္မႈဘဝ အတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ တံု႔ျပန္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္

ပထမအႀကိမ္ ယူနန္-ရွန္ဟိုင္း ထြက္ကုန္ပစၥည္းပြဲကို က်င္းပ၍ ယူနန႔္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ထြက္ကုန္ ၈၇ မ်ိဳးသည္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီခံ