အရသာေကာင္းေသာ ရႊန္ေဝဝက္ေပါင္ေျခာက္

2020-05-11 17:04 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

474241_670x670

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ယူနန္ျပည္နယ္၌ အထူးထြက္ကုန္ ၁ မ်ဳိးရွိ၍ ၎၏ အရသာ ခ်ဳိဆိမ့္ၿပီး သမုိင္း ၾကာရွည္ေလးျမင့္၍ ရႊန္ေဝၿမိဳ႕မွ ထြက္ေသာေၾကာင့္ အမည္ ရရွိပါသည္။

474243_670x670

ယူနန္ျပည္နယ္ ေနရာ အမ်ားစု၌ ဝက္ေပါင္ေျခာက္ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ စားသံုးျခင္း အမူအက်င့္ ရွိပါသည္၊ ၎အနက္ ရႊန္ေဝၿမိဳ႕၏ ရႊန္ေဝဝက္ေပါင္ေျခာက္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ထိခုိက္ႏုိင္စြမ္း အႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ ရႊန္ေဝၿမိဳ႕သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း၌ တည္ရွိေန၍ ထူးျခားေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ားသည္ ရႊန္ေဝဝက္ေပါင္ေျခာက္၏ ထူးျခားေသာ အရသာ ျဖစ္လာေစပါသည္။ ဆားစိမ္ၿပီးေျမာက္သည့္ ဝက္ေပါင္ေျခာက္သည္ အစိမ္းေရာင္ဝတ္လံုကုိ ျခံဳထားသည္ကုိ လုိ၍ အေပၚယံ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ အစိမ္းေရာင္ျဖစ္ၿပီး အထဲတြင္ ေမႊးပါသည္။

474248_670x670

ရႊန္ေဝဝက္ေပါင္ေျခာက္၏ အျပင္ဗန္းသည္ တရုတ္ဗ်ပ္ေစာင္းႏွင့္ တူ၍ ဝက္ေပါင္ေျခာက္ႀကီး ေသာ္လည္း အရုိးငယ္၍ အေရျပားပါး ေသာ္လည္း အသားထူ၍ အဆီပါေသာအသားႏွင့္ မပါေသာအသားမ်ားသည္ သင့္ေတာ္ပါသည္။ အရည္အေသြးသည္ ေကာင္းမြန္လွၿပီး ယူနန႔္ ဝက္ေပါင္ေျခာက္ကုိ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ ေသာေၾကာင့္ ယူနန္ဝက္ေပါင္ေျခာက္ ဟုေခၚလ်က္ရွိသည္။

474249_670x670

ဝက္ေပါင္ေျခာက္ကုိ ခြဲျဖတ္ၿပီးေနာက္ ေမႊးရနံ႔ၾကယ္ၿပီး အေရာင္အဆင္း ေတာက္ပရႊန္းတင့္၍ အစိမ္းလုိက္စားလွ်င္ စပ်စ္အရက္ႏွင့္ တြဲဖက္စားၿပီး လူေတြသည္ မေမ့ႏုိင္သာ အၿမဲေတြးေစပါသည္၊ ေၾကာ္ျခင္း၊ ေပါင္းျခင္း၊ ျပဳတ္ျခင္းအားျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္သည္လည္း ရပါသည္။

474242_670x670

ရႊန္ေဝဝက္ေပါင္ေျခာက္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ အေက်ာ္ဆံုးေသာ ဝက္ေပါင္ေျခာက္ ၃ မ်ဳိးထဲမွ ၁ မ်ဳိးအျဖစ္ သမုိင္း အႏွစ္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္၊ နာမည္ေက်ာ္ေသာ သမုိင္း အႏွစ္ ၃၀၀ ေက်ာ္ ရွိပါၿပီ။ ရႊန္ေဝခရုိင္၌ မ်ဳိးရုိးအမည္ ဖူ မိသားစုႀကီး၏ ေနာက္လာေနာက္သား မ်ားသည္ ဖူဇုိက္ထင္၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ရႊန္ေဝဝက္ေပါင္ေျခာက္ ျပဳလုပ္ရန္ လက္မႈအႏုပညာကုိ အျမဲတမ္း ဆက္ခံထားပါသည္။

474251_670x670

အခုႏွစ္မ်ားတြင္ ရႊန္ေဝခရုိင္ၿမိဳ႕သည္ အစားအေသာက္၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ျပသေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး စသည္တုိ႔ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ က်င္းပ ျခင္းအားျဖင့္ ရႊန္ေဝဝက္ေပါင္ေျခာက္၏ အတြင္းသေဘာကုိ အဆက္မျပတ္ ႂကြယ္ဝမ်ားျပားေစ ခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.78MMK

1 ယြမ္=194.78က်ပ္