ကူမင္း ထန္ဟြာဘုရားေက်ာင္းဥယ်ာဥ္၌ Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns အပင္ ၂ ေသာင္းသည္ အရက္ ၂၀ ခန႔္ေစာ၍ ပြင့္ဖူး

2020-05-11 16:46 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ရာသီဥတုသည္ တျဖည္းျဖည္း ပူျပင္းလာပါသည္။ ထန္ဟြာဘုရားေက်ာင္း ဥယ်ာဥ္တြင္ Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns အပင္ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ အရက္ ၂၀ ခန႔္ပုိေစာ၍ ပန္း႐ႈစားသည့္ ရာသီခ်ိန္ကုိ ႀကိဳဆုိလာ၍ ခရီးသည္မ်ားကို ေႏြရာသီအေစာပိုင္း၏ ေအးျမစရာအား ခံစားေစပါသည္။

ထန္ဟြာဘုရားေက်ာင္းဥယ်ာဥ္သည္ ကူမင္းတြင္ အႀကီးဆုံးေသာ Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns စုိက္ပ်ဳိးသည့္ ဥယ်ာဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္ Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns ၆ မ်ိဳး၊ အပင္ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္သည္ စတင္ပြင့္ဖူး၍ စိုက္ပ်ိဳးသည့္ အက်ယ္အဝန္းသည္ စတုရန္းမီတာ ၁၃၀၀ ရွိကာ ပန္းမာလ္မ်ားကို ရႈစားရန္ အေကာင္းဆုံးေသာ ေနရာသည္ ထန္ဟြာဘုရားေက်ာင္းဥယ်ာဥ္၏ ေရွ႕ပိုင္း အဓိကျပသနယ္ပယ္ ျဖစ္ပါသည္၊ ႐ိုက္ကူးရန္ အေကာင္းဆုံးေသာ ေနရာသည္ ဥယ်ာဥ္၏ အလယ္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိေနေသာ ယြမ္ၾကားကူ အထိမ္းအမွတ္ဥယ်ာဥ္၏ အနား၊ ခ်န္နန္ယြမ္ အထိမ္းအမွတ္စႀကႍ၏ အတြင္းႏွင့္ ဥယ်ာဥ္၏ အေနာက္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိေနေသာ ပန္းမာလ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးသည့္ စံျပဥယ်ာဥ္၏ အနား ျဖစ္ၾကပါသည္။

ယခု Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns ရာခိုင္ႏႈန္း၂၀-၃၀ ခန႔္သည္ ပြင့္ဖူးပါၿပီ၊ သုိ႔ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ အခ်ိန္တူကာလမ်ား၌ အမ်ားစု အဖူး ျဖစ္ေသးပါသည္ဟု ထန္ဟြာဘုရားေက်ာင္းဥယ်ဥ္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဤႏွစ္ ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ေၾကာင့္ ဥယ်ာဥ္ပိတ္ထားရာတြင္ ထန္ဟြာဘုရားေက်ာင္းဥယ်ဥ္သည္ Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns ပါဝင္သည့္

အစိမ္းေရာင္ရုကၡပင္မ်ား၏ ထိန္းသိမ္းရန္ အားျဖည့္ေပး ေသာေၾကာင့္ Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns မ်ားသည္ ရွင္ရွင္သန္သန္ ေပၚေပါက္လာ ေစၾကပါသည္၊ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ထက္ ၂၀ ရက္ခန႔္ ပုိေစာ၍ ပြင့္ဖူးေစ ႐ုံသာမက ပန္းပြင့္မ်ားလည္း ပိုမိုႀကီးမား႐ႊန္းတင့္ လာပါသည္။ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းခ်က္ အရ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးသည့္ ရာသီခ်ိန္သည္ ေမလ ဒုတိယ၊ တတိယဆယ္ရက္ပိုင္းတြင္ ေရာက္လာပါမည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္