စီစီတီဗြီ မွတ္တမ္းတင္ရုပ္ရွင္ “တရုတ္၌ ပန္းပြင့္ဖူးျခင္း”သည္ ယူနန႔္ Rhododendron protistum var. giganteum ကုိ အလင္းဆံုေပးခဲ့

2020-05-06 15:38 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

489910_670x670

489912_670x670

ယူနန္သည္ “ရုကၡဘုရင့္ႏုိင္ငံ” နာမည္ေကာင္းျဖင့္ ကမၻာေပၚတြင္ ခ်ီးက်ဴးခံ လ်က္ရွိသည္၊ ဤေနရာတြင္ တစ္ႏွစ္တြင္ မၾကည့္ႏုိင္သေလာက္သည့္ သာယာလွပေသာ ႐ႈခင္း၊ ရာသီေလးပါးတြင္ ပြင့္ဖူးႏုိင္သည့္ ပန္းမ်ား ရွိပါသည္။ ေမလ ၃ ရက္ေန႔ညတြင္ စီစီတီဗြီသည္ ျပည္တြင္း သဘာဝ ဥယ်ာဥ္ျခံစုိက္ပ်ဳိးျပဳစုေရး မွတ္တမ္းတင္ရုပ္ရွင္ “တရုတ္၌ ပန္းပြင့္ဖူးျခင္း” ပထမတစ္ခု ထူးျခားအားျဖင့္ ထုတ္လႊင့္၍ အစီအစဥ္၏ ဒုတိယပုိင္း “ကုန္းျပင္ျမင့္ေပၚတြင္ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးသည့္ ဇလပ္နီပန္း႐ႈခင္း” သည္ ယူနန္ ေကာင္းလီကုန႔္ေတာင္မွ Rhododendron protistum var. giganteum ကုိ အလင္းဆံုေပး ခဲ့ပါသည္။

489913_670x670

489914_670x670

Rhododendron protistum var. giganteum သည္ ယူနန္ျပည္နယ္၌ ဇလပ္နီပန္းမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးတည္း ရွိ၍ ေတာနက္ေတာင္နက္ႀကီး ထဲတြင္ ပုန္းေအာင္းထား ေသာေၾကာင့္ ေခတ္နီးပုိင္းထက္တုိင္ ဇီဝပညာရွင္သည္ ေတြ႕ရွိခံ ခဲ့ပါသည္၊ Rhododendron protistum var. giganteum သည္ ပင္ေပါက္မွ ပန္းပြင့္ဖူးႏုိင္ျခင္းသုိ႔ ႀကီးပင္းလာလွ်င္ အခ်ိန္ အႏွစ္ ၅၀ ၾကာ လုိ၍ အပင္စလံုးသည္ အဖုိးတန္လွၿပီး ရွားပါး လွပါသည္။

489915_670x670

489916_670x670

Rhododendron protistum var. giganteum ၏ အေရအတြက္သည္ အခုအထိ အပင္ ၃၀၀၀ မေက်ာ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ ပထမအဆင့္ ေစာင့္ေရွာက္ခံ ေဘးအႏၲရာယ္ၾကံဳခါနီး ရုကၡပင္မ်ား စာရင္းထဲသုိ႔ ထည့္သြင္း၍ သစ္ပင္တစ္ပင္သည္ မိမိ၏ နံပါတ္ ရွိၿပီး ၁ မွ ၃၀၀၀ အထိ ျဖစ္ပါသည္။

489917_670x670

489918_670x670

အခု ေတြ႕ရွိသည့္ အႀကီးဆံုး Rhododendron protistum var. giganteum တစ္ပင္သည္ ၂၈ မီတာ ျမင့္ၿပီး အေျခခံအခ်င္း ၃ မီတာေက်ာ္၊ အေျခခံ ပတ္လည္အရွည္ ၁၀ မီတာ နီးပါး ရွိၿပီး လူ ငါးေျခာက္ေယာက္ေတြ ဝုိင္းပိတ္လုိက္ ႏုိင္ပါသည္။ ပါရဂူ၏ ခန႔္မွန္းခ်က္ အရ ၎၏ အသက္ အႏွစ္ ၅၀၀ေက်ာ္ ရွိပါၿပီ။

489919_670x670

489920_670x670

တစ္ကမၻာလံုးေပၚတြင္ အေရးႀကီးေသာ ႐ႈစားသည့္ တန္ဖုိးရွိသည့္ ဇလပ္နီပန္း အမ်ဳိး ၈၅၀ ေက်ာ္ ရွိ၍ တရုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္၌ အမ်ဳိး ၂၇၀ ေက်ာ္ ရွိၿပီး ကမၻာ့ ဇလပ္နီးမ်ား၏ ေလးပံုတစ္ပံုေက်ာ္ ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္၊ ယူနန္ကုိ လူေတြသည္ “ဇလပ္နီပန္း၏ ဇာတိ” အျဖစ္ ေခၚေဝၚလ်က္ရွိသည္။ ေပါင္စန္း ေကာင္းလီကုန႔္ေတာင္မွ Rhododendron protistum var. giganteum သည္ ဇလပ္နီပန္းထဲတြင္ အျမင့္ဆံုး၊ အႀကီးဆံုးေသာ အၿမဲစိမ္းလန္းစုိျပည္ေသာ ပင္ေစာက္ျဖစ္ၿပီး အခုအထိ ကမၻာေပၚတြင္ တစ္ခုတည္းသာရွိသည့္ ဇလပ္နီပန္းမ်ဳိးသစ္ ျဖစ္၍ လူေတြသည္ “ကမၻာေပၚတြင္ ဇလပ္နီပန္း၏ ဘုရင္”အျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးခံပါသည္။

489921_670x670

489922_670x670

ပန္း႐ႈစားျခင္း အၫႊန္

ပန္း႐ႈစားရန္ အေကာင္းဆံုးေသာ အခ်ိန္ကာလ။။ မတ္လမွ ေမလ

ေနရာ။။ ထိန္ခ်ံဳးခရုိင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ကီလုိမီတာ ၇၀ ကြာေဝးသည့္ က်က္ထုတ္ၿမိဳ႕နယ္ တထန္ေက်းရြာ ေကာင္းလီကုန႔္ေတာင္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးဇုန္

489923_670x670

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္

ပထမအႀကိမ္ ယူနန္-ရွန္ဟိုင္း ထြက္ကုန္ပစၥည္းပြဲကို က်င္းပ၍ ယူနန႔္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ထြက္ကုန္ ၈၇ မ်ိဳးသည္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီခံ