တစ္ျပည္လံုး အခြန္ေကာက္သည့္ အေဝးေျပးကားလမ္း စလံုးသည္ ေမလ ၆ ရက္ေန႔ ၀၀း၀၀ မွစ၍ အခြန္ ျပန္လည္ေကာက္ယူမည္

2020-04-30 15:18 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ႏုိင္ငံေတာ္ေကာ္စီ သေဘာတူ အတည္ျပဳ၍ တစ္ျပည္လံုး ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳသည့္ အခြန္ေကာက္သည့္ အေဝးေျပးကားလမ္း စလံုး (တံတားႏွင့္ လုိဏ္ေခါင္းမ်ား ပါဝင္)သည္ ေမလ ၆ ရက္ေန႔ ၀၀း၀၀ မွစ၍ အခြန္ ျပန္လည္ေကာက္ယူမည္ဟု လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္း သိရွိရပါသည္။ တရားဝင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခမဲ့ ျဖတ္သန္းသြားလာျခင္း ေပၚလစီကုိ ဆက္လက္ က်င့္သံုးမည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္တုိက္ဖ်က္ေရး အပူတျပင္းလုိအပ္မႈကုိ ျဖစ္သလုိ ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ကား မ်ားသည္ ျဖတ္သန္းသြားလာရန္ ဦးစားေပးဖုိ႔ အာမခံမည္။ ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္တုိက္ဖ်က္ ရာတြင္ အေဝးေျပးကားလမ္း အခြန္ေကာက္ဌာန၌ သီးျခားေသာ ေပါက္ေရာက္ရာလမ္းကုိ ေထာင္လုိက္ၿပီး ျဖတ္သန္းသြားလာျခင္း စနစ္ကုိ ေရွ႕ေဆာင္ၫႊန္ျပၿပီး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္၍ ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္တုိက္ဖ်က္ေရး စသည့္ အပူတျပင္းလုိအပ္မႈကုိ ျဖစ္သလုိ ျဖည့္ဆည္းေပးသည့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ကား မ်ားသည္ ျဖတ္သန္းသြားလာရန္ ဦးစားေပးဖုိ႔ အာမခံမည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

180.02MMK

1 ယြမ္=180.02က်ပ္