ဘုိင္လူမ်ဳိး မုိးေခၚျခင္း ျဒပ္မ့ဲယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ျပပြဲကုိ ေမေဒးေန႔ ယူနန္မင္ဆုေက်းရြာသုိ႔ လာၾကည့္မည္

2020-04-30 14:55 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

471059_670x670

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၅ ရက္ေန႔ အထိ၊ ယူနန္မင္ဆုေက်းရြာသည္ ဘုိင္လူမ်ဳိး မုိးေခၚျခင္း ျဒပ္မ့ဲယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ ျပပဲြကုိ က်င္းပ၍ ခရီးသည္မ်ားသည္ ထူးျခားေသာ ယူနန္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အေျခအေနႏွင့္ ျဒပ္မ့ဲယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ကုိ ခံစားႏုိင္မည္။

ဘုိင္လူမ်ဳိး မုိးေခၚပြဲသည္ ၂၀၀၆ခုႏွစ္ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ မထမအသုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ျဒပ္မ့ဲယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ စာရင္းအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခံခဲ့ပါသည္။ ေမေဒးေန႔ ရုိးပိတ္ရက္အတြင္း ရုိးရာအစီအစဥ္ အရ ယူနန္ မင္ဆုေက်းရြာသည္ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ ဓမၼတာဆုိၿပီး ပူေဖာ္ျခင္း အခမ္းအနားတုိ႔ကုိ က်င္းပ၍ မုိးမွန္ေလမွန္ သီမေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ ေကာက္ပဲသီးႏံွမ်ား သီးထြက္ေကာင္းျခင္း၊ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ က်က္သေရ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း တုိ႔ကုိ ဆုေတာင္းမည္။ ထုိ႔ေနာက္၊ ခရီးသည္မ်ားသည္ အဆုိအက ပါဝင္၍ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝေသာ ဘုိင္လူမ်ဳိး ယဥ္ေက်းမႈ၏ ညိႇႏုိင္စြမ္းကုိ ခံစားႏုိင္မည္။

471060_670x670

ထုိ႔ျပင္၊ ေန႔တုိင္း ညေနတြင္ တိန္ခ်ီဇာတ္စင္ႀကီးသုိ႔ ယူနန္ျပည္နယ္၌သာ ရွိသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ၁၅ ခု၏ ယဥ္ေက်းမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အဆိုအကမ်ား ပါရွိေသာ ကုန္းျပင္ျမင့္၏ ေဆာ္ၾသျခင္း တင္ဆက္ျပသျခင္းကုိ ၾကည့္႐ႈ သြားႏုိင္မည္။ ေက်းရြာ၌ ေရာင္စံုတိမ္ျပပြဲ စသည္တုိ႔ကုိ ဆက္လက္ က်င္းပမည္။ လီဆူလူမ်ဳိးေက်းရြာ ေရွ႕မွ အဓိက လည္ပတ္လမ္းေပၚတြင္ ထူးျခားခ်က္ရွိေသာ ယူနန္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု တုိ႔၏ အစားအစာ စုစည္း၍ ခရီးသည္မ်ားသည္ ျမည္းၾကည့္ ႏုိင္မည္။

471061_670x670

သတိရေအင္ေဖာ္ျပျခင္း

၁။။ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ကုိ ၉း၀၀- ၁၆း၃၀ ဖြင့္လွစ္၍ ၁၆း၀၀ မွစၿပီး အဝင္လက္မွတ္ ေရာင္းခ်ရန္ ရပ္စဲ၍ ၁၇း၀၀ တြင္ ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ပုိးသတ္သည္။

၂။။ ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္တုိက္ဖ်က္ရာတြင္ တစ္ေန႔ လူအေယာက္ ၉၀၀၀ ကုိသာ ဧည့္ခံ ပါသည္။

၃။။ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ လည္ပတ္လွ်င္ စစ္မွန္ေသာ အမည္ျဖင့္ အဝင္လက္မွတ္ ဝယ္ယူ၍ ဥယ်ာဥ္ဝင္ေရာက္ခ်ိန္ ယူနန္က်န္းမာေရး QR Code ေရြ႕လ်ားၿပီး ပုံေဖာ္၍ ကုိယ္ပူခ်ိန္ တုိင္းတာရမည္။

၄။။ အခု ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းသည္ အေရးႀကီးေသာ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္၍ ခရီးသည္မ်ားသည္ ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈပါ၊ လည္ပတ္ရာတြင္ Mask တပ္၍ တျခားသူႏွင့္ ၁.၅ မီတာ ကြာေဝးပါ၊ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္၊ unmanned aerial vehicle ပါၿပီး ဝင္ေရာက္ရန္ မရေပ၊ စုစည္းျခင္း လႈပ္ရွားမႈ စလံုးကုိ က်င္းပမရေပ။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္