ပါလာကဇူ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ ဖြင့္လွစ္၍ အဝင္လက္မွတ္ခ တစ္ဝက္လုိၿပီး အနိမ့္ဆံုး ၂၈ ယြမ္ျဖစ္

2020-04-29 14:18 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

470733

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ရွန္ကရီလာ ပါလာကဇူ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္သည္ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္၍ အခု တစ္ႏုိင္ငံလံုး ခရီးသည္တုိ႔ အတြက္ ဖြင့္လွစ္ သည့္အျပင္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္လံုးတြင္ အဝင္လက္မွတ္ခ တစ္ဝက္ ၅၅ ယြမ္သာလုိၿပီး အနိမ့္ဆံုး ၂၈ ယြမ္သာ လုိပါသည္။

470734

470736

ဤ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္သည္ ေန႔တုိင္း နံနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၁၇ နာရီခြဲ အထိ ခရီးသည္ကုိ ဧည့္ခံပါသည္၊ စစ္မွန္ေသာ အမည္ျဖင့္ လက္မွတ္ဝယ္ရမည္၊ ခရီးသည္တုိ႔သည္ ထိမေတြ႕သည့္ နည္းျဖင့္ လက္မွတ္ဝယ္ရန္ အားေပးပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ကပ္ေရာဂါ ကာကြယ္တုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္း၏ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား အရ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္သည့္ သူစလံုးသည္ ႏွာေခါင္းစည္းတပ္ၿပီး အဝင္ဝတြင္ ကုိယ္ပူခ်ိန္ တုိင္းတာၿပီး ယူနန္က်န္းမာေရး Quick Response Code ကုိ တင္ျပ သုိ႔မဟုတ္ ဘယ္ျပန္ညာျပန္ေရြ႕လ်ား ပုံေဖာ္ရမည္။

470737

470738

ပါလာကဇူ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္သည္ ရွန္ကရီလာ အေနာက္ေျမာက္ပုိင္းမွ နီရွီးၿမိဳ႕နယ္တြင္း တည္ရ္ွိေန၍ ရွန္ကရီလာ၌ ထူးျခားခ်က္ အမ်ားဆံုးေသာ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ ျဖစ္၍ “ရွန္ကရီလာ၏ က်န္းနန္ငယ္” အျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ လ်က္ရွိသည္။ ဤတြင္ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝေသာ ခရီးသြားလာေရး သယံဇာတပစၥည္းမ်ား ရွိ၍ ကဇူဆီးႏွင္းေတာင္၊ ပါလာေရွးေဟာင္းရြာ၊ ႏုိင္တန္စားက်က္ေျမႏွင့္ လွ်ိေျမာင္၊ သစ္ေတာ၊ ေရကန္ စသည့္ သဘာဝ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္မ်ား ပါဝင္၍ ၎အနက္ နတ္ေတာင္ေသဥ္ေျမသည္ ရွန္ကရီလာ၏ မသြားမျဖစ္သည့္ ေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ အခု ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္တြင္ ျမင့္မားေသာေနရာ၌ တည္ေဆာက္သည့္ မွန္လမ္းက်ဥ္း၊ ေလ်ာႀကိဳး၊ ေရစုန္ေမ်ာ စသည့္ သဲထိတ္ရင္ဖုိၿပီး တက္ႂကြထက္တန္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား ရွိသည့္အျပင္ ထူးျခားေသာ ဟုိတယ္ႏွင့္ နယ္ခံ အစားအစာမ်ားလည္း ရွိပါသည္။

470739

470740

အထူးသျဖင့္၊ အခု ရွန္ပါလာဘုရားသုိ႔ လမ္းေၾကာင္း လမ္းေပါက္ႏုိင္ပါၿပီ၊ ခရီးသြားလွ်င္ ဤရာသီ၏ ႐ႈခင္းျဖစ္ေသာ ဆီးႏွင္းထဲတြင္ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးေနသည့္ ဇလပ္နီပန္းမ်ားကုိလည္း ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္။ ခရီးသည္မ်ားသည္ ဆီးႏွင္းကစားရင္း ဇလပ္နီပန္းမ်ားကုိ ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္