ဖန္လံုျမစ္ ေရေၾကာင္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ျပန္လုပ္ၿပီး ညဥ့္တြင္းခုတ္ေမာင္းျခင္းကုိ ေမလ ၁ ရက္ေန႔ မတုိင္မီ စတင္ေဆာင္ရြက္

2020-04-28 15:11 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

470989

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ယခင္က ေရမ်က္ႏွာျပင္အျမင့္ က်ဆင္း ေသာေၾကာင့္ ရပ္စဲသည့္ ဖန္လံုျမစ္ ေရေၾကာင္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးမွ ေထာင္ယြန္ကြင္းျပင္ ဗဟုိဆိပ္ကမ္း- ဖူးရိတံတား- ေထာင္ယြန္ဆိပ္ကမ္း ေရေၾကာင္းေထာက္ကုိ အခု ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္၍ ကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ (COVID-19) အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ ကာကြယ္တုိက္ဖ်က္ရာတြင္ ဦးစားေပးေသာ လက္မွတ္ခ လူတစ္ေယာက္ အယြမ္ ၂၀ ခံစားႏုိင္ၿပီး ၁.၂ မီတာ မရွိသည့္ ကေလးလူငယ္ တုိ႔သည္ အခမဲ့ စီးႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ေမလ ၁ ရက္ေန႔ မတုိင္မီ ဖန္လံုျမစ္ ညဥ့္တြင္းခုတ္ေမာင္းျခင္းကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္၍ ထိုအခါ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားႏွင့္ ခရီးသည္ တုိ႔သည္ ဖန္လံုျမစ္၏ ညဥ့္တြင္း႐ႈခင္းကုိ လည္ပတ္ျခင္းကုိ ခံစားႏုိင္မည္။

470990

ကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ (COVID-19) အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ ကာကြယ္တုိက္ဖ်က္ရာတြင္ အမႈထမ္းတုိ႔သည္ ေန႔တုိင္း အေပ်ာ္စီးေလွကုိ ၂ ႀကိမ္ ပုိးသတ္၍ ခရီးသည္တုိ႔သည္ ေလွတင္မီ ကုိယ္ပူခ်ိန္ တုိင္းတာၿပီး စစ္မွန္ေသာ နာမည္ျဖင့္ လက္မွတ္ဝယ္ရမည္၊ ေလွစီးသည့္ လူဦးေရသည္လည္း မူရင္း ၂၇ ေယာက္မွ ၁၇ ေယာက္သုိ႔ ေလွ်ာ့က်ပါသည္။ အခုတေလာ ဖန္လံုျမစ္၏ ေရမ်က္ႏွာျပင္အျမင့္သည္ နည္းနည္းတုိးျမင့္လာ ေသာ္လည္း လည္ပတ္ၾကည့္႐ႈသည့္ ေရေၾကာင္း တစ္ေထာက္လံုး၏ ခုတ္ေမာင္းျခင္း အေျခအေန အားလံုးရလွ်င္ မဟုတ္ႏွင့္၊ ဤအႀကိမ္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္သည့္ ေရေၾကာင္း ၃ ကီလုိမီတာခန႔္ ရွိ၍ ခုတ္ေမာင္းခ်ိန္ ၃၀ မိနစ္ၾကာ ျဖစ္၍ ေန႔တုိင္း ေလွခုတ္ေမာင္းသည့္ အႀကိမ္သည္လည္း ၈ ႀကိမ္ကုိ ေျပာင္းလဲပါသည္။

470991

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္